Vedlikehold av applikasjoner

Fleksibelt og profesjonelt vedlikehold og videreutvikling av applikasjoner og løsninger

IT-løsninger er i dag ofte sammensatte, og det krever stor dynamikk og fleksibilitet å følge med på og videreutvikle de forretningsmessige mulighetene. Derfor er det bruk for fleksibilitet, skalerbarhet og såvel dyp som bred kompetanse for å kunne tilpasse seg utviklingen.

I Netcompany tilbyr vi et sikkert og fleksibelt oppsett, slik at applikasjonsforvaltningen (application management) tilpasses nøyaktig bedriftens behov. Netcompany Application Services sørger i dag for vedlikehold av løsninger utviklet av Netcompany og en lang rekke løsninger som opprinnelig er utviklet av tredjeparter i form av kundenes IT-avdeling eller andre av kundenes leverandører. Dette har også gitt oss lang erfaring med å organisere effektive overganger, der vi på svært kort tid overtar vedlikeholdet av tredjeparters løsninger.

 

Vi tilbyr applikasjonsforvaltning på mange nivåer, for eksempel:

  • Støtte med spisskompetanse ved behov
  • Tjenestenivåavtaler (SLA) med beredskap, der vi garanterer bistand ved feil og utviklingsbehov
  • Utviklingsbistand i tett samarbeid med kunden
  • Outsourcing av all IT

Vi vedlikeholder og videreutvikler en lang rekke løsninger i ulike bransjer og sektorer. Det gjelder både store og små løsninger. Vi har en lang rekke teknologier, f.eks. Microsoft .Net, Microsoft SharePoint, Java, Dynamics CRM, Sitecore, EPiServer, PHP, Drupal og Microsoft BizTalk.

Prosessene våre er basert på ITIL og støttes av effekive ITSM-verktøy. Det er med på å sikre oss kontroll over oppgavene, samtidig som vi jobber fleksibelt. Dessuten får kundene våre full oversikt over saksganger, aktuell status på enkeltsaker og oversikt over gjenværende arbeid.

Vi kan tilby applikasjonsvedlikehold som bare tar seg av selve IT-løsningen, men tilbyr også å samle både drift, hosting, applikasjonsvedlikehold og applikasjonsutvikling. Vi jobber derfor både med løsninger som driftes i skyen, og «on-premise» – hos Netcompany, hos kunden eller hos en tredjepart.

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Partner

kjetiw@netcompany.com