Utrulling og opplæring

I Netcompany brenner vi for IT og for de løsningene vi utvikler. Derfor betyr det mye for oss at løsningene våre virker og blir brukt til å realisere kundens forretningscase. Vi tror at gevinstrealisering handler om funksjonalitet, teknisk implementering OG organisatorisk implementering. Vi har kompetansen som skal til for å hjelpe kundene våre frem til full gevinstrealisering ved å fokusere på opplæring, prosessoptimalisering og endringsstyring.

Om og hvordan IT brukes er selvsagt avgjørende for gevinstrealiseringen når nye IT systemer innføres. Derfor er selvsagt organisatorisk implementering en naturlig integrert del av ethvert IT-prosjekt.

Vi planlegger og utfører implementering med forankring i den tekniske løsningen og prosjektets plan, organisasjon og metode. Implementeringen gjennomføres av konsulenter som har dyp teknisk forståelse, og som deler metoder, mål og verdier med resten av prosjektteamet.

Implementeringen sikrer at den nye IT-løsningen ikke bare fungerer og er klar til bruk, men også at brukerne og organisasjonen er klare til å ta i bruk den nye løsningen på den måten som gir den største forretningsmessige verdien.

 

Fokusområde Mål Eksempler på leveranser
Gevinstrealisering Spesifisere oppnåelige mål for den organisatoriske implementeringen – og sikre oppfølging

Skape synergier mellom prosjektet og annen relevant forretningsutviklingsarbeid i organisasjonen

Håndtering  av risiko i totalprosjektet
Mål og måloppfølgingsmodell

Aktivitetsplan som sikrer synergier fra ulike deler av utviklingsarbeidet i organisasjonen

Risikologg og risikostyring
Opplæring og hjelpetekster Sikre at brukerne har tilgang til rett kompetanse når produktet skal tas i bruk

Tilby hjelp innebygd i løsningen, lett tilgjengelig og forståelig for relevante brukergrupper
Opplæringsplan

Opplæringsmateriale

Opplæring av brukere, superbrukere, administratorer, ledelse m.fl.

E-læringsmoduler

Bruker- og administratorveiledning

Entydige og lettleste hjelpetekster innebygd i systemet

Instruksjonsvideoer
Prosessoptimalisering og endringsledelse Justere oppgaveløsning og prosesser i henhold til de mulighetene den nye IT-løsningen gir (høyere produktivitet, bedre saksbehandling, større kundetilfredshet osv.)

Skape motivasjon for og trygghet rundt den nye løsningen som skal tas i bruk

Sikre sterk ledelsesfokus og -støtte i forbindelse med løsningen – og skape personlig engasjement i oppstartsfasen
End-to-end-prosessanalyse (as-is og to-be)

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsprodukter (presentasjoner, tekster til intranett, FACer, osv.)
Organisering av idriftsettelsen Organisere support til brukerne under og etter idriftsettelsen

Legge til rette for innsamling av innspill fra brukere fra løsningens første fase
Tilretteleggelse av superbrukernettverk

Superbrukeropplæring (funksjonelt og didaktisk)

Rollebeskrivelse for superbrukere

Tilbakemeldingsmekanisme for innspill fra første fase

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com