Saks- og dokumenthåndtering

Skap resultater gjennom bedre samarbeid og økt oversikt. Vi kan hjelpe til med å utvikle effektivitet, kundetilfredshet og skape bedre tjenester til innbyggerne.

GetOrganized er en standardløsning fra Netcompany som er utviklet for det danske markedet, men som nå også er tilgjengelig i Norge. Løsningen støtter og motiverer organisasjoner til økt samarbeid og mer effektive forretningsprosesser. Uavhengige markedsanalyser viser at GetOrganized ligger helt i front i forhold til de nyeste trend- og suksesskriteriene, for eksempel brukervennlighet, mobilitet, samarbeid og prosesstøtte.

GetOrganized er toneangivende i både privat og offentlig marked i Danmark og brukes blant annet av NNE Pharmaplan, Vestas, HMN Naturgas, Dansk Metal, Arbejdstilsynet og Gentofte Kommune. Løsningen brukes f.eks. som saks- og arkivsystem, saks- og prosjektstyring, HR og personalutvikling, kontrakt- og innkjøpsstyring, boligadministrasjon og møte-/handlingsplanprosesser.

www.GetOrganized.net

Den store sammenhengen

Vi har et unikt APP-konsept som gjennom en enkel og fleksibel konfigurasjon gjør det mulig å støtte alle de viktigste kjerneprosessene for organisasjonen, enten det dreier seg om store prosjektforløp eller enkelhåndtering av henvendelser fra kunder, medlemmer eller innbyggere.

En annen fordel er at en får en plattform der en kan starte i det små med ett fokusområde for senere å videreutvikle løsningen til å bli en sammenhengende samarbeidsplattform på tvers av kjerneprosesser og funksjonsområder.

Samarbeid og mobilitet

Løsningen er brukervennlig og intuitiv og kan integreres med f.eks. Microsoft Word og Outlook. Dermed kan en hente ut gevinst uten for store krav til opplæring.

GetOrganized er basert på Microsoft SharePoint og Microsoft Office, Outlook, Yammer og Skype for Business for å gi større fleksibilitet og mobilitet.

Handlekraft

GetOrganized hjelper brukerne å ha oversikt over de daglige oppgavene med oversikter av typen «Mine oppgaver, dokumenter og saker». Det gir dere også en overordnet oversikt, slik at en kan evaluere og videreutvikle organisasjonen. Dette gir organisasjonen bedre beslutningsgrunnlag for videreutvikling og innovasjon.

Suksess i offentlig sektor

Med GetOrganized kan vi etablere en plattform som forener intranett, saks og arkivsystem og samarbeid under mantraet «samarbeid på tvers». GetOrganized er en stor suksess i dansk offentlig sektor og benyttes både i kommunal sektor og i departement, direktorater og fylker.

Eksempler på fornøyde kunder i Danmark er for eksempel Ejerfortegnelsen, BBR, Danmarks Adresseregister og det Digitale Motorregister hos SKAT (danske skattemyndigheter).

Vil du vite mer?

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner Norway

geirao@netcompany.com