ERP

Suksess med Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics NAV

I Netcompany samarbeider vi tett med kundene for å utvikle de beste ERP-løsningene basert på Microsoft Dynamics AX eller Microsoft Dynamics NAV. Dette er løsninger som kan løfte virksomheten videre og gi medarbeiderne en bedre arbeidshverdag. For å sikre bred aksept av løsningen i organisasjonen bruker vi en helhetlig tilnærming når vi utvikler løsningene våre. Vi tar utgangspunkt i forretningsprosessene og kombinerer disse med mulighetene i standardapplikasjonen. Viktige suksesskriterier:

  • Medarbeiderne er nøkkelen til en vellykket Microsoft Dynamics-implementering.
  • Det er viktig å Investere både i systemet og i medarbeidere.
  • En prosess der medarbeiderne løpende presenteres for fremskrittene med Microsoft Dynamics-løsningen.
  • Sørg for en felles forståelse av løsningen før implementering.
  • Ta utgangspunkt i medarbeidernes roller og oppgaver i bedriften, og hvilke opplysninger som er relevante for akkurat deres roller.
  • Implementer bare prosesser og integrasjoner som sikrer god datakvalitet.
  • Jobb kontinuerlig med prosessforbedringer som utnytter bruken av Microsoft Dynamics' standardfunksjoner.
  • Gi ledelsen gode rapporteringsverktøy som sikrer god oversikt operasjonell oversikt over virksomheten.

 

Hvordan kan vi hjelpe bedriften deres med Microsoft Dynamics AX og/eller Microsoft Dynamics NAV (tidligere navision)?

Netcompany har med sin kompetanse hjulpet til med implementeringen av Microsoft Dynamics-løsninger i noen av Danmarks største bedrifter. Vi optimaliserer arbeidsforløpet og integrerer løsningen med eksisterende systemer. Vi samarbeider tett med kunden helt fra starten av analysearbeidet og frem til en vellykket implementering i organisasjonen. Vi har alltid fokus på å skape den best mulige løsningen for brukerne – det sikrer effektive, motiverte medarbeidere og høy kvalitet.

Hvis deres bedrift har en eldre versjon av Microsoft Dynamics, har våre konsulenter lang erfaring med support også for dette og kan hjelpe dere med å gå over til den nyeste versjonen, enten i nettskyen (cloud) eller i en egen installasjon (on-premise).

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com