Drift og infrastruktur

Den teknologiske utviklingen har åpnet opp for helt nye muligheter for fleksibel drift. Netcompany utnytter teknologien til å tilby moderne drift ved våre datasentre i Ballerup og Glostrup utenfor København.

Netcompany leverer drift og forvaltning av hele løsningen og tar ansvar for hele driften på løsningsnivå. Våre prosedyrer for drift og overvåking sikrer at løsningen fungerer stabilt for sluttbrukeren og med minimal nedetid. Hele driftsorganisasjonen preges av fokus på forretningsløsningen som helhet, ikke bare enkeltkomponenter som servere, disker, nettverk osv.

Vi har helt fra starten av omfavnet DevOps-prinsippene. Organiseringen og prosedyrene våre er etablert med utgangspunkt i disse prinsippene, og med respekt for moderne driftskrav til både fleksibilitet og stabilitet.

Vi kan tilby:

  • Drift av løsninger på en moderne plattform basert på Cisco- og Hitachi-maskiner. Våre datasentre ligger utenfor København – ett i  Ballerup og ett i Glostrup. Med plassering i Skandinavia kan vi tilby rammer rundt datasentrene som er tilpasset skandinaviske krav.
  • Administrasjon og overvåking av løsninger driftet på nettsky via Azure- og AWS-plattformene, som drives av Microsoft hhv. Amazon.

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Partner

kjetiw@netcompany.com