Design og brukeropplevelse

Skal du lage de beste løsningene er du avhengig av å involvere brukerne både så tidlig som mulig i, men også underveis i prosessen. I Netcompany har vi lang erfaring med ulike prosjekter i både privat og offentlig sektor og vi ser at en viktig suksessfaktor for disse har vært et sterkt fokus på gode brukeropplevelser.

UX (User eXperience – Design & Brukeropplevelse) er opplevelsen en bruker har ved å bruke et produkt, en tjeneste eller et system. Her er målet å treffe behovene til brukeren samtidig som det skal være enkelt og intuitivt.

I Netcompany er UX en naturlig del av våre prosjekter. Det har vært en utvikling i markedet fra å tenke at UX er form og farge til å forstå hvordan UX kan være med på å forandre prosesser og arbeidsflyt i løsninger. I en utviklingsprosess benytter vi en brukersentrert metode: å arbeide med brukeren i fokus gjennom hele prosjektet fra start til slutt. Dette innebærer at vi har tett kommunikasjon med brukeren før, under og etter utviklingen slik at vi er sikre på å lage den riktige løsningen fra start til mål.

Formålet med å benytte UX i et prosjekt er å lage en løsning som:

  • er innbydende, intuitiv og enkel å forstå uten unødvendige trinn i arbeidsflyten
  • gjør det mulig for brukeren å jobbe effektivt
  • forhindrer feilsituasjoner og håndterer feilsituasjoner som brukeren havner i
  • brukere ønsker å ta i bruk
  • holder utviklingskostnadene lave

Hos flere av våre kunder har UX hatt en sentral rolle i det å komme frem til den riktige løsningen. Allerede før vi har skrevet en eneste linje kildekode tester vi løsningen vår på dem som skal bruke sluttproduktet. Det gjør vi fordi brukeropplevelse er helt essensielt essensiell for at en ny løsning skal bli tatt i bruk, virke som planlagt og gi mest mulig verdi. I flere prosjekter har vi opplevd store avvik mellom hva kunden tror de har behov for, og hva brukerne faktisk ønsker. Resultatet av et slikt arbeid er at man finner feilene tidlig til små relativt lave kostnader, og investeringen i UX vises gjennom at utviklingskostnadene holdes nede ved færre feil.

For å lage gode løsninger må både kunden selv og brukerne være involvert i utviklingsprosessen, både i forkant, underveis og i etterkant. Vær en relevant aktør i fremtiden og lag løsninger som brukerne faktisk vil ha. Netcompany benytter UX i alt vi gjør så hvorfor skal ikke du?

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com