Data og innsikt

Vi i Netcompany mener at data og informasjon skal behandles og forvaltes som de strategiske aktivaene de er. 
Mange snakker om at det blir stadig mer data til rådighet, både internt i bedriftene og eksternt, og at disse dataene kan skape store verdier og fremme innovasjon i form av tjenester, oversikt og nye produkter til bedriftene. Dette forutsetter at en kan identifisere de rette dataene, hente dem ut av mange ulike systemer, integrere dem i tverrgående analyser og til slutt presentere dem på en måte som «snakker» til sluttbrukeren.

Netcompany har opp gjennom årene levert mange verdiskapende datadrevne løsninger på tvers av ulike bransjer. Vi har en fleksibel tilnærming som søker å skape verdier i virksomheten fremfor perfekte og teoretiske IT-arkitekturer. Vi mener at man kan finne «gull» i de dataene som kundene våre beskjeftiger seg med til daglig, og at disse verdiene kan hentes frem uten altfor store prosjekter og investeringer med dertil hørende risiko.

Vi leverer tjenester på tvers av hele verdikjeden, helt fra innledende planlegging og strategiarbeid til den endelige implementeringen av løsninger og iverksettelsen av dem.

I Netcompany leverer vi data- og informasjonsdrevne løsninger innen Business Intelligence (BI) og Data Warehouse (DW), Big Data, Predictive Analytics og Data Mining, Master Data Management (MDM), Performance Management, Data Quality og integrasjon.

Netcompany opptrer uavhengig av teknologileverandørene og kan derfor oppfylle kundens preferanser for teknologi når det kommer til de informasjonstunge løsningene. Samtidig er Netcompany ledende innen levering av BI-selvbetjeningsløsninger basert på Microsoft-plattformen.

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com