CRM og markedsføring

Netcompany har hjulpet noen av de største private og offentlige bedriftene med CRM-implementeringer som optimaliserer arbeidsforløpet og skaper unike forretningsmessige fordeler. Vi er med helt fra starten, med analysearbeid, og frem til den vellykkede implementeringen i organisasjonen, både lokalt og globalt. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre løsningene til gode ledelsesverktøy for beslutningsstøtte med en moderne og god brukeropplevelse som reduserer opplæringsbehovet og øker effektiviteten.

Det blir stadig viktigere å systematisere og effektivisere arbeidet. I dag gjøres dette også med en viten om at løsningene i stadig større grad må kunne tilpasses de stadig endrede behov som kommer i en  moderne organisasjon. Dette er viktig for å sikre at systemene også er relevante og gir verdi i en virkelighet som er i konstant utvikling. Samtidig har vi ambisjoner om at de prosjektene som settes i gang skal gi forretningsmessige fordeler i løpet av svært kort tid. Derfor jobber vi i Netcompany med de to ledende CRM-systemene på verdensmarkedet: Microsoft Dynamics CRM og Salesforce.

Begge disse plattformene har stor forretningsmessig fleksibilitet og kan samtidig, på en unik måte, ta vare på tidligere investeringer i andre av bedriftens systemer – takket være fleksible integrasjoner. For oss er det ikke innføring av den teknologiske plattformen som er målet, men det at man sikrer verdiskapning ved å implementere og iverksette den overordnede kundestrategien.


Eksempler på områder vi kan hjelpe med: 

  • Rådgivning og forhåndsanalyser rundt valg av CRM-plattform
  • Implementering av churn prediction-analyse med bruk av kunstig intelligens / nevralt nettverk
  • Implementering av CRM med integrasjon til andre forretningssystemer
  • Implementering av lojalitetsprogrammer
  • Implementering av integrert markedsføringsløsning til personalisert dialog med kundene
  • Driftsrapporter og ledelsesinformasjon
  • Organisasjonsmessig iverksettelse / assistanse
  • Datavask og konvertering
  • Opplæring
  • Prosessoptimalisering

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Partner

kjetiw@netcompany.com