Apper og mobil

Den mobile utviklingen gjør det nødvendig å være til stede der hvor kundene er, med relevante og saklige opplysninger og tjenester som løser kundens behov der og da.
Det handler ikke om å lage en 1-til-1-løsning av kundens nettsted på mobil – tvert imot. Vi hjelper kunden med å identifisere de kanalene som best egner seg til kundens nåværende situasjon, og synliggjør hvilke tjenester som bør leveres som en app eller en mobil webløsning.

Vi gir kunden råd underveis om fordeler og ulemper ved forskjellige plattformer (webapper, hybride apper, cross-compile og/eller native apps) samt rådgir om hvilke mobile operativsystemer kunden bør støtte, sett ut fra kundens målgruppe.

Når fundamentet er på plass, utvikler vi løsningen med kunden i fokus. Videre sikrer man fra plattformsiden enklest mulig administrasjon og  vedlikehold, og ivaretar behovet for raskt og effektivt å kunne utvikle og tilby nye mobile tjenester på en fleksibel måte.

Vil du vite mer?

Christoffer Daae-Qvale

Partner

christofferd@netcompany.com