Corporate Social Responsibility

Netcompany’s visjon er å bli den ledende digitale utfordreren i Nord Europa. Det skal vi gjøre gjennom å sette fart på digitale transformasjoner for private og offentlige kunder for å støtte bærekraftige, sterke samfunn, vellykkede bedrifter og bedre liv.

Med Netcompany’s strategi for CSR(samfunnsansvar), aktiviteter og rapportering så ønsker selskapet å bidra til en bærekraftig utvikling og strategien beskriver hvordan CSR er med på å transformere selskapet og potensielt sine kunders virksomheter, til fordel for mange interessenter.

Netcompany har valgt å offentliggjøre sin lovfestede erklæring om samfunnsansvar, herunder mangfold, jfr § 99a og 99b i den Danske årsregnskapsloven, i form av en framdriftsrapport til FN Global Compact, hvor Netcompany ble med i 2013.