Styrker barnevernet med ny digital løsning

En ny digital løsning skal gi økt kvalitet i det kommunale barnevernet. Netcompany skal levere løsningen etter å ha vunnet anbudskonkurransen fra flere av landets største kommuner.

Vi skal levere en løsning som sikrer raskere behandling og beslutninger på best mulig grunnlag i saker som omhandler barn i sårbare situasjoner. Dette er kanskje et av de viktigste oppdragene vi kan ta på oss." 
Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany

 
IT-selskapet Netcompany fikk nylig tildelt oppdraget med å utvikle den nye Smittestopp-appen for Folkehelseinstituttet og ble også nylig valgt som Statens legemiddelverks digitaliseringspartner i utviklingen av en ny digital plattform.

Stort behov for bedre IT-løsninger i barnevernet
De siste årene er det gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i det kommunale barnevernet. Disse viser at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge. Det slås også fast at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven. I tillegg er det et stort behov for mer sikker håndtering av sensitiv informasjon.

DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt. Sammen har de som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.
 

Dette er et svært viktig samfunnsoppdrag. Prosjektet viser hvorfor digitalisering av offentlige systemer ikke bare er viktig for å effektivisere og forenkle prosesser, men også fordi det kan sikre et mer riktig resultat, som til syvende og sist kan bety bedre levekår for de yngste og mest sårbare i samfunnet.
Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany

 
I utviklingen av løsningene har Netcompany trukket inn barnevernspedagoger, for å forsikre seg om at de digitale løsningene blir gode, effektive og enkle verktøy som også er godt integrert med tilstøtende instanser.

DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det og er et samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog. Anskaffelsen er gjennomført av disse kommunene, og Netcompany skal nå bidra til å styrke det kommunale barnevernet ved å levere det nye fagsystemet Modulus Barn, en løsning som baseres på den danske løsningen DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) - et felleskommunalt IT-system som brukes av barnevernstjenesten i størstedelen av 98 danske kommuner. Fagsystemet skal bidra til økt kvalitet, effektivitet og forsvarlighet, og legge til rette for at kommunalt barnevern kan samhandle med for eksempel barn og familier gjennom innbyggertjenester eller meldere gjennom Nasjonal portal for bekymringsmeldinger.
 
Omfattende samarbeid med det offentlige
Netcompanys oppdrag med å lage en ny smittestopp-app for norske myndigheter og løsningen som Statens Legemiddelverk skal ta i bruk har allerede fått mye omtale. Selskapet spesialiserer seg på teknologi som bidrar til å digitalisere offentlig sektor.

Med enkle tilpasninger, kan våre allerede utviklede og velprøvde løsninger gjenbrukes på tvers i offentlige sektor, fordi offentlig forvaltning har mange av de samme utfordringene og ofte sammenfallende behov. Dette kaller vi for vårt GovTech rammeverk. Denne tilnærmingen til digitalisering bidrar til at det offentlige kan spare penger og utvikle bedre løsninger raskt, gjennom gjenbruk av eksisterende teknologi, sier Olsen.

Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkvarter i København, Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med mer enn 7400 ansatte som arbeider i 17 ulike land. Vi betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mediehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453