Netcompany valgt som IT-partner i utviklingen av koronasertifikat

En endelig versjon av det norske koronasertifikatet skal lanseres i slutten av juni, og nå har FHI utpekt Netcompany som myndighetenes samarbeidspartner i utviklingen av løsningen. 

Vi er veldig glade for å ha blitt utpekt som myndighetenes samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle et norsk koronasertifikat. Netcompany utvikler tilsvarende løsninger i både Danmark og Storbritannia, og det gir oss et godt utgangspunkt for å bistå i utviklingen av en løsning i Norge. Vi er sikre på at vi raskt og trygt vil bidra til få på plass et norsk koronasertifikat som kan bli viktig i gjenåpningen av det norske samfunnet"  sier norgessjef i Netcompany, Geir Arne Olsen

Det er Helsedirektoratet som leder prosjektet med å lage det norske koronasertifikatet, sammen med FHI, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse.

"Oppdraget starter med det samme. Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og våre forslag til løsninger, også basert på våre erfaringer fra Danmark og Storbritannia", sier Geir Arne Olsen.

I sin begrunnelse for tildelingen av oppdraget til Netcompany, skriver FHI:

"Netcompany Norway AS har levert et gjennomgående godt tilbud med solide beskrivelser og refleksjoner knyttet til alle de oppstilte kravene. Under tildelingskriteriet kvalitet ble Netcompany Norway AS rangert som nummer en på alle delkriteriene og dermed også som nummer en på hovedkriteriet kvalitet. Netcompany Norway AS ble også rangert som nummer en på tildelingskriteriet pris og har følgelig det beste forholdet mellom kvalitet og pris og innstilles dermed som vinner av konkurransen."

Selskapet bak Smittestop-appen

Netcompany står også bak dagens norske Smittestopp-appen, i tillegg til at vi den siste tiden har fått tildelt flere oppdrag for ulike deler av norsk offentlig sektor.

"Løsninger som digitaliserer offentlig sektor er helt i kjernen av det vi jobber med. I stedet for å bygge tungrodde og begrensede løsninger, benytter vi oss av byggeklosser og erfaringer vi allerede har. Det er et utgangspunkt vi tar med oss også inn i dette oppdraget, for å finne løsninger sammen med myndighetene på vei frem til en rask lansering av et norsk koronasertifikat," uttaler Geir Arne Olsen.

Netcompany leverer innovative samfunnsløsninger

Netcompany har den siste tiden vunnet flere sentrale oppdrag for offentlig sektor i Norge, inkludert utviklingen av den nye versjonen av Smittestopp-app-en. Netcompany vant i løpet av fjoråret også en ny kontrakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å utvikle en digital plattform for å håndtere tildeling og utbetaling av søknader om integreringstilskudd til norske kommuner. Videre inngikk Netcompany avtaler med KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog for leveranse av en felles løsning for digitalt barnevern.

Høsten 2020 ble Netcompany valgt som Statens legemiddelverks digitaliseringspartner i utviklingen av en ny digital plattform, der man utvikler neste generasjons systemstøtte for Legemiddelverkets kjernevirksomhet.

Pressekontakt

Ask Riis

Senior Advisor

xasri@netcompany.com +45 5040 8511