Netcompany skal utvikle koronapass for Danmark

"Danske myndigheter har gitt oss oppdraget med å utvikle en koronapass-app for Danmark. Nå er vi motiverte og klare for å gjøre den samme jobben i Norge, slik at landet kan gjenåpnes så raskt som mulig," sier norgessjef Geir Arne Olsen.

“Arbeidet som er igangsatt i Danmark gir norske myndigheter en gylden mulighet og inspirasjon til å raskt få på plass en tilsvarende løsning i Norge. Det er grunn til å forvente at verden blir nødt til å leve med denne pandemien i lang tid, og derfor er det nødvendig å få på plass et koronapass så fort som mulig. Det er avgjørende for befolkningen og næringslivet at samfunnet kan gjenåpnes mest mulig, raskest mulig. Idretten, handelsstanden, reiselivsnæringen og kulturlivet er eksempler på deler av samfunnet som skaper store ringvirkninger, og som nå lider etter å ha ligget brakk i et år."
Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany


Vi har fått oppdraget med å utvikle et digitalt koronapass som forventes å bli tatt i bruk i Danmark i mai. Løsningen kan dokumentere vaksinestatus, testsvar fra PCR-test og hurtigtest, samt immunitet ved tidligere smitte, noe som gir mulighet for at vi lettere kan krysse grenser og gjenåpne samfunnet. Løsningen vil også være i samsvar med kravene som blir satt i EU.

Vi har allerede utviklet den norske Smittestopp - Appen som er i bruk, og vi har lang erfaring med å utvikle samfunnskritiske digitale løsninger til helsesektoren. Den norske løsningen for Smittestopp-app i versjon 2.0 ble lansert raskt og har fungert i tråd med hensikten etter at mye forarbeid ble gjort med utviklingen av løsningen i Danmark. Den samme tilnærmingen kan på sikt bli mulig for et norsk koronapass.

"Dette kan bli nok et eksempel på hva vi hos oss omtaler som «GovTech framework»-løsninger. På godt norsk handler det ganske enkelt om at vi trekker på vår utviklingserfaring og innsikt fra lignende prosjekter og velprøvde løsninger, slik at vi effektivt og rimelig kan lansere trygge løsninger der behovet oppstår. En sikker norsk variant av koronapass som hensyntar nasjonale behov og kriterier kan være klart raskt", sier norgessjef Geir Arne Olsen. 

 

 

Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkvarter i København, Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med mer enn 7400 ansatte som arbeider i 17 ulike land. Vi betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mediehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453