Netcompany vant EU-kontrakt for prosjekt innen digital identifikasjon

 

Netcompany har vunnet det etterlengtede oppdraget om å levere utvikling, rådgivning og støttetjenester til prosjektet European Digital Identity Wallet. 

 

Den digitale «lommeboken» er en tjeneste som kan bli tilgjengelig for 450 millioner innbyggere i EU-land. 

 

Målet er en sikker europeisk e-identitet, tilgjengelig for alle EU-borgere, på tvers av EU og på tvers av aktiviteter. Dette vil omfatte digitale identifikasjonsmetoder, elektroniske signaturer, validering av dokumenter og vil innebære åpenhet om databruk. 

 

Den europeiske lommeboken for digital identifikasjon vil sette standarden for sikker og transparent digital identifikasjon i hele EU, og samtidig sikre dataene som hver enkelt innbygger oppgir. Fordelene spenner fra brukervennlighet til kostnadsreduksjoner for bedrifter, og til transaksjoner over landegrensene. 

 

I tillegg til identifikasjon, har en digital lommebok flere anvendelsesområder avhengig av ambisjonsnivået til det enkelte land. En lommebok kan for eksempel gi tilgang til andre lands digitale tjenester, til å åpne en bankkonto eller søke om plass på universitetet. 

 

«Ved å vinne denne kontrakten vil Netcompany sette standarden for hvordan hvert EU-land utvikler sin digitale lommebok. Vi ser fram til å gjøre livet enklere for europeere, og bringe oss nærmere hverandre på tvers av landegrensene når vi bygger mer bærekraftige samfunn for fremtiden. I tillegg understreker denne kontrakten det store forretningspotensialet som ligger i Intrasoft-oppkjøpet, der vi kan bruke vår kombinerte ekspertise og solide erfaring til å ta ledertrøyen når det gjelder digitaliseringen av Europa,» sier André Rogaczewski, administrerende direktør i Netcompany, og fortsetter: 

 

«I Europa står vi sammen i alle aspekter – fra friheten til å etablere og yte tjenester, til fri flyt av varer, kapital og personer. Med en solid løsning for digital identifikasjon kan vi gjøre livet enklere og øke tilliten mellom hverandre. I disse tider må vi kunne stole på at vi har med et selskap eller en borger fra EU å gjøre. Jeg er stolt over at Netcompany vil levere denne strategisk viktige løsningen til europeere,» sier Rogaczewski. 

 

Lommeboken, som i første omgang vil bli utviklet som et prøveprosjekt av Netcompany-Intrasoft og den Sverige-baserte partneren i konsortiet Scytales AB, vil bli tilbudt medlemsland og andre interessenter for at de skal kunne møte kravene i forordningen om et rammeverk for digital identitet i Europa. 

Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkvarter i København, Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med mer enn 7400 ansatte som arbeider i 17 ulike land. Vi betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mediehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453