Netcompany digitaliserer reindriften

 

Landbruksdirektoratet skal digitalisere reindriftsforvaltningen og Netcompany er valgt som primærleverandør for utviklingen av nye IKT-systemer.

– Vi er veldig glade for at Netcompany får bidra til å forenkle norsk reindrift. Dette er et spennende oppdrag som vi håper vil sikre en enhetlig og brukervennlig forvaltning med effektiv saksbehandling. Målet er å tilby reinlagene og næringen god og tilgjengelig informasjon, med tilgang til flere digitale tjenester og samkjørte søknadsløsninger, sier Norgessjef i Netcompany, Geir Arne Olsen.

I Norge drives det med reindrift i nesten 140 kommuner. Næringen har en stor historisk verdi for den samiske befolkningen. Over 3.000 personer og rundt 215.000 dyr bidrar til at det i et normalår blir sendt ut rundt 1.100 tonn reinkjøtt ut i markedet.

Landbruksdirektoratet ønsker å digitalisere reindriftsforvaltningen gjennom å utvikle systemer og løsninger som dekker næringens behov. Både når det gjelder tilskudds- og velferdsordningene som er sentrale inntektskilder, og reindriftsordningene som i dag brukes til å sikre bærekraftig forvaltning av reindriften. I dag er søknader og saksbehandling i svært liten grad digitalisert og automatisert, og det oppleves som uforutsigbart av næringen.

For forvaltningen er saksbehandlingen preget av manuelle prosesser, lang tidsbruk og lite brukervennlige fagsystemer.

— Vi ser virkelig fram til å kunne bidra med digitale løsninger på disse utfordringene i reindriften og lage noe som fungerer i hverdagen, både for de som utøver og for de som forvalter, sier Olsen.

Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkvarter i København, Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med mer enn 7400 ansatte som arbeider i 17 ulike land. Vi betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mediehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453