Ny Netcompany-løsning gjør at danskene kan legges inn på sykehus hjemme

I nært samarbeid med Nordsjællands Hospital og Syddansk Universitet (SDU) gjennomfører Netcompany  et innovativt prosjekt hvor pasienter kan legges inn i sitt eget hjem – i nær kontakt med leger og  sykepleiere hele døgnet

I fremtiden kan flere pasienter i Danmark få tilbud om å bli innlagt på sykehus i eget hjem, samtidig som de får digital omsorg fra sykehuset. De første pasientene har allerede testet denne muligheten gjennom et innovativt prosjekt utviklet av Nordsjællands Hospital, SDU og Netcompany.

Siden april 2022 har syv pasienter vært med i prosjektet «Influenz-er» og har valgt å fortsette innleggelsen hjemmefra. I første fase av prosjektet har dette vært pasienter med luftveisinfeksjoner med milde til moderate symptomer. Løsningen har blitt svært godt mottatt.

Under en hjemmeinnleggelse får pasienten et sett med enheter for å måle respirasjon, oksygenmetning, blodtrykk, puls og temperatur.  Resultatene sendes direkte til sykehuset flere ganger daglig gjennom en app utviklet spesielt for prosjektet.

Appen «Mitt e-Hospital» er utviklet av Netcompany. Den er installert på pasientens telefon eller nettbrett. Appen overvåker pasientens tilstand og gjør det mulig for pasienten å følge sykehusplanen, og 
kunne ha en direkte kommunikasjonskanal til det medisinske personalet ved sykehuset hele døgnet. Omsorgspersonell vil besøke pasienten hjemme ved behov.

 

“Det er en innovativ digital løsning utviklet sammen med forskere, personell og pasienter ved sykehuset. . Appen er lett tilgjengelig og enkel å bruke for pasienter uten vesentlig digital kunnskap. Dette prosjektet legger vekt på hvordan digitale løsninger og innovative tankesett kan hjelpe helsevesenet vårt med å frigjøre ressurser til pasienter som trenger akutt behandling. Ved hjemmeinnleggelser reduserer vi også risikoen for spredning av infeksjoner, og samtidig gir vi leger og sykepleiere mer tid til kritisk syke pasienter som legges inn på sykehusene. Skal vi løse utfordringene som helsevesenet står overfor må vi utnytte de digitale mulighetene, sier Thomas Koefoed, partner i Netcompany.

Positive tilbakemeldinger fra pasienter
Positive tilbakemeldinger fra pasienter. Appen har blitt godt mottatt av de syv pasientene som hittil har testet hjemmeinnleggelse.

«Vi tester hvordan vi kan gi best mulig omsorg og behandling til alle pasienter, samtidig som vi prioriterer det begrensede antallet sykehussenger for de mest trengende. Tilbakemeldingene fra pasientene som er innlagt hjemme har vært svært positive og pasientene har følt seg trygge under innleggelsen,» sier Thea Kølsen Fischer, professor og forskningssjef ved Nordsjællands Hospital og en av arkitektene bak «Influenz-er.»

Fischer fikk idéen til prosjektet som vitne til det høye presset som influensaepidemier har på helsevesenet. Dette var spesielt aktuelt under COVID-19-pandemien hvor hjemmeinnleggelse ville vært et nyttig verktøy for sykehusene. Første fase av forskningsprosjektet omfatter 20 pasienter som skal legges inn i hele 2022.

 


Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkvarter i København, Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med mer enn 7400 ansatte som arbeider i 17 ulike land. Vi betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mediehenvendelser

presse@netcompany.com David Tarp Head of PR and Public Affairs dtarp@netcompany.com +45 2485 2453