Kommuneoversikt

DigiBarnevern-kommunene

Per i dag har 15 kommuner valgt Modulus Barn. Til sammen dekker disse kommunene mer enn 1/3 av befolkningen, med over 2200 barnevernsansatte. Modulus Barn kommunene består av de 8 originale fra DigiBarnevern-prosjektet. Nå har mange nye kommuner valgt å bli med på Modulus Barn samarbeidet, og tilveksten til samarbeidet øker stadig. Løsningen dekker kommunenes behov på tvers av størrelse, organisering, tjenesteleveranse og lokasjon. Alle kommunene som velger Modulus Barn blir med på samarbeidet om å videreutvikle løsningen.

2M+

innbyggere

21+

Tilsluttede kommuner

2400+

Barnevernsansatte

Tilsluttede kommuner

Kommuner som har tilsluttet seg Modulus Barn samarbeidet i etterkant av DigiBarnevern-kommunene.

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Leder, Netcompanys barnevernssatsning

kjetiw@netcompany.com

Kontakt oss

Kontakt oss for oppdateringer om prosjektet, invitasjon til digitale seminarer, spørsmål og andre henvendelser. anchor