Stort behov for bedre IT-løsninger i barnevernet

De siste årene er det gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i det kommunale barnevernet. Disse viser at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge. Det slås også fast at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven. I tillegg er det et stort behov for mer sikker håndtering av sensitiv informasjon.

DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt. Sammen har de som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.

I utviklingen av løsningene har Netcompany trukket inn barnevernspedagoger, for å forsikre seg om at de digitale løsningene blir gode, effektive og enkle verktøy som også er godt integrert med tilstøtende instanser.

DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det og er et samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog.

 

Leveranser og produktutvikling

Les om de ulike leveransene i DigiBarnevern, samt produktutviklingen på ulike moduler og funksjonalitet i Modulus Barn.

Les mer her

Demoer og Webinar

Sjekk ut våre demoer og tidligere webinar her

Gå til demoer og webinar

Små og store kommuner velger Modulus Barn

Norges 8 største kommuner har valgt Netcompanys barnevernsløsning. Nå velger også de små og mellomstore kommunene Modulus Barn. Løsningen passer alle kommuner og interkommunale samarbeid, uansett størrelse, og tilrettelegger godt for samarbeid på tvers.

Rådgivning, opplæring og teknisk støtte

Ingen kjenner Modulus Barn bedre enn oss. Netcompanys implementeringskonsulenter kan tilby din kommune praksisnær rådgivning, med støtte til både tekniske oppgaver og implementering, samt skreddersydd opplæring med utgangspunkt i kommunens behov.

Les mer

En løsning for hele kommune-Norge

Til tross for at dette er et initiativ gjennom DigiBarnevern-prosjektet, som består av åtte av de største kommunene i Norge, er ambisjonen at dette skal være et fagsystem for barnevernstjenesten i alle Norges kommuner. Vi er svært glade og ydmyke for tilliten DigiBarnevern-prosjektet har vist oss, og sammen skal vi sørge for å løse utfordringene man møter i dagens kommunale barnevern, med DigiBarneverns effekt- og samfunnsmål som ledestjerner. Dette har vært en sterk motivasjon for oss gjennom hele prosessen, og vi gleder oss til veien videre.

Vi går nå over i en ny fase hvor vi skal skape et nært og strategisk samarbeid mellom våre organisasjoner, hvor vi utnytter vår felles innsikt i og kunnskap om barnevern, forretningsbehovene, den funksjonelle realisering av kravene, og den digitale støtte for samfunns- og effektmålene, for sammen å etablere og videreutvikle fremtidens brukervennlige fagsystem til det kommunale barnevernet i Norge.

Veien videre

Netcompany satser og investerer i det norske markedet, og vi jobber med en plan for at alle kommuner kan ta løsningen i bruk raskest mulig. Prosjektet vil gjennom 2021 være i en utviklingsfase hvor Modulus Barn tilpasses norske forhold gjennom tett understøttelse av de øvrige leveransene i DigiBarnevern-prosjektet.

Utrulling av løsningen vil starte første halvår 2022, både hos DigiBarnevern-kommunene, men også andre kommuner som ønsker å ta i bruk løsningen. Vi kommer til å holde kvartalsvise digitale seminarer sammen med representanter fra DigiBarnevern for å oppdatere om status på prosjektet, fremdrift og demo av løsningen.

Samtidig ønsker vi dialog med kommunene utenfor DigiBarnevern, for å sikre at vi treffer alle behov når løsningen utvikles og for å diskutere hvordan man kan forberede seg best mulig for implementering – alt for å sikre en felles og helhetlig løsning for barnevernstjenesten i alle norske kommuner.

For oppdateringer om prosjektet, invitasjon til digitale seminarer, spørsmål og andre henvendelser - kontakt oss i dag.

Kontakt oss

Modulus Barn – et fremtidsrettet og sikkert fagsystem

Norske kommuner vil, gjennom fagsystemet Modulus Barn, få en moderne løsning som oppfyller samtlige behov adressert i kravspesifikasjonen fra DigiBarnevern. Modulus Barn er et fleksibelt og velprøvd standardprodukt som baseres på en solid plattform og som det er lett å utvide og tilpasse til barnevernets nåværende og fremtidige behov.

Barnevernet skal behandle svært følsomme data for barn og det er derfor viktig med en sikker og robust plattform for å sikre disse. Samtidig skal barnevernet være fleksibelt og tilpasningsdyktig for å skalere i takt med økende forventninger fra innbyggere og fremtidens digitale løsninger.

Modulus Barn er basert på moderne teknologier og åpne grensesnitt som gjør det svært fleksibelt i forhold til økende krav om digitale løsninger.

Samtidig er løsningen utviklet i overensstemmelse med GDPR som betyr at sikkerhet og personvern er lagt som designpremiss helt fra start som et gjennomgående tema i alle Modulus Barns komponenter

Fagsystemet utgjør den perfekte plattform for å hjelpe kommunene med utfordringene i det kommunale barnevern.

Barn og familier

Barn og familier

Barn og familier får oversikt over egne saker og inkluderes i saksbehandlingen. Modulus Barn har åpne og fleksible grensesnitt til kommunenes innbyggertjenester. Gjennom dette vil barn og familier få innsikt og kunne medvirke i egne saker og ha en direkte kommunikasjonskanal til barnevernet, f.eks. via chat-funksjonalitet.

Samtidig oppfordres saksbehandlere til å inkludere barn og familier i saksbehandlingen, bl.a. i barnefaglige undersøkelser, hvor Modulus Barn tilbyr inntastningsfelter for å dokumentere barnets og foreldrenes motivasjon og ønsker om forandring. Dermed kan saksbehandlere fylle ut undersøkelsen sammen med barnet og familien, hvor holdninger blir hørt og sikres dokumentert på saken til bruk for det fremtidige arbeidet.

Inkluderingen av barn og familier og delingen av data gjennom innbyggertjenester hjelper med å gi likeverdige tjenester og forutsigbarhet for de involverte.

Ansatte

Ansatte

Ansatte får hjelp til å utføre arbeidet med høy kvalitet bl.a. ved at systemet synliggjør frister, at det er enkel tilgang til hjelpetekster og veiledning, samt at det er fullt interaktiv tilgang til det barnevernsfaglige kvalitetssystem som blant annet gir juridisk og faglig støtte, som en integrert del av fagsystemet.

Sakers aktiviteter kan inneholde frister, f.eks. lovbestemte frister. Saksbehandlerne kan på løsningens forside enkelt se hvilke saker som snart har en frist, og evt. hvilke saker som er gått over fristen. Gjennom dette hjelpes saksbehandlerne til å utføre rask saksbehandling og ta riktige beslutninger med høy faglig kvalitet.

Fagligheten er helt sentral for Modulus Barn. De ansatte støttes faglig gjennom et omfattende hjelpesystem, hjelpetekster direkte ved inntastningsmodulene og en tett integrasjon av det barnevernsfaglige kvalitetssystem som sikrer god kvalitet i saksbehandlingen og i oppfølgingen.

Ledere

Ledere

Ledere får de rette verktøy til å lede, styre og rapportere. Modulus Barn inneholder gode verktøy for å søke frem og vise informasjon til brukerne. For ledere betyder det at forsiden i Modulus Barn inneholder grafer og tabeller som gir lederne en perfekt oversikt over kommunens saker, frister og aktiviteter. Gjennom oversikten kan lederne følge og planlegge kommunens eller avdelingens arbeid samt lage rapporter for etterfølgende analyser.

Modulus Barn gir dermed lederne den nødvendige sporbarhet i det daglige arbeidet for å kontrollere saksbehandlingen og sikre en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, samtidig som man får et grunnlag til å forstå og forbedre barnevernet.

Aktører i og utenfor barnevernet

Aktører i og utenfor barnevernet

Aktører i og utenfor barnevernet får et godt digitalt samarbeid med kommunene med effektiv kommunikasjon og informasjonsoverføring. Det er mulig for kommuner og aktører utenfor barnevernet å kommunisere digitalt om sakene. Det kan f.eks. være ved utveksling av digital post, hvor svaret på utsendte anmodninger automatisk spores til anmodningen og journalføres på den rette saken. Dermed får vi en effektiv og hurtig kommunikasjonskanal inn og ut av systemet, hvor oppfølgingen på svar fra anmodninger samtidig gjøres lettere for brukerne.

Kontakt oss

Kontakt oss for oppdateringer om prosjektet, invitasjon til digitale seminarer, spørsmål og andre henvendelser. anchor

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Leder, norsk barnevernssatsning

kjetiw@netcompany.com