Modulus Barn webinar

Under kan dere se klipp fra vårt nyeste webinar som vi hadde 30. november hvor vi presenterte siste nytt om Modulus Barn - Norges nye barnevernsløsning.

Se tidligere webinar

Status i prosjektet

I denne filmen vil Kristin Brørs presentere hva som er nåværende status i prosjektet.

BFK - Barnevernsfaglig Kvalitetssystem

Berit Landmark i Bufdir gir en innføring i BFK - Barnevernsfaglig Kvalitetssystem

Implementering av nytt fagsystem

Marianne Solberg, prosjekteder for implementering, presenterer hvordan Trondheim Kommune vil gjennomføre implementering av nytt fagsystem

 

Ny demonstrasjon av Modulus Barn

I denne filmen vil vår egen barnevernsekspert Wenche Haukås presentere en demo for dere hvor hun går grundig gjennom fagsystemet og viser hvordan denne løsningen vil fungere i praksis.

Hvordan hjelper vi kommunene med å ta i bruk løsningen?

Ida Fure Jerpseth, Business Consultant i Netcompany forteller om hvordan vi hjelper kommunene med å ta i bruk løsningen. 

Tidligere webinar

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Leder, norsk barnevernssatsning

kjetiw@netcompany.com