Tolletaten skal beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.

Utfordring

Tolletaten var svært tidlig ute med døgnåpen, digital forvaltning, og de har lagt stor vekt på å utvikle systemstøtte for sine kjerneprosesser innenfor toll- og avgiftsområdet. De har i mange år hatt behov for å komplettere sin egen kapasitet med spisskompetanse innen arkitektur, teknologi og metode, samt ressurser til raskt å utvikle stabile, driftskritiske løsninger.

Løsning

Våre konsulenter har hatt oppdrag for etaten siden midt på 90-tallet. De første store oppdragene var utvikling av TVIST-porteføljen, som inneholdt støtte for avgiftsområdet (f.eks. årsavgift på bil), kontrollområdet (f.eks. etterretning) og felleskomponenter som kunderegister (alle norske personer og virksomheter). Vi har siden det bistått i videreutvikling og forvaltning av disse systemene.  I de senere år har vi også hatt større oppdrag og sentralt arkitektansvar rundt modernisering av teknologi, arkitektur og metode for disse og andre systemer i etaten. Vi har bistått med overføring av deler av porteføljen til Skatteetaten, og videre forvaltning der.

Videre har vi vært tungt inne i TVINN-systemene som står for håndtering av import/eksport av varer, og er en kritisk modul for norsk handel med utlandet. Den benyttes både i automatiske prosesser med næringslivet, saksbehandling / kontroll og for toll- og avgiftsinnkreving. Her har vi bistått med spisskompetanse og har hatt sentrale roller både innenfor konvertering til Javaplattform, modernisering og forvaltning.

Vi har helhetlig leveranseansvar – design, utvikling, test, drift og forvaltning – for etatens KvoteApp. Dette er en mobilapp som skal gjøre det enkelt for privatpersoner å få oversikt over og eventuelt betale toll for alkohol og tobakksvarer ved innreise til Norge. Denne digitaliseringsløsningen har blitt en stor suksess, og hjelper etaten i å oppfylle sine forpliktelser til å bidra til forenkling og innovasjon.

Gjennom våre prosjekter hos Tolletaten har vi levert tjenester som spisskompetanse på arkitektur, analyse, GUI- og interaksjonsdesign, utvikling, kvalitetstesting, datamodellering, teknologi- og verktøyekspertise, prosjektledelse, forvaltning og drift.

Kjetil Westgaard

Partner