En forenkling av verdikjedens prosesser støttet opp av gode løsninger til verdikjedens brukergrupper sikrer Telia sin leveransekraft og posisjon i et stadig skiftende og mer konkurranseutsatt marked.

Telia Norge AS er et av Norges ledende teknologiselskap og tilbyr mobilabonnement, digital-TV, bredbånd og smart hjem-produkter. Både privat- og bedriftskunder er tilknyttet tjenestene Telia leverer, og selskapet har en årlig omsetning på om lag 14 milliarder kroner.

Vi setter stadig større krav til tilgjengelighet i vår hverdag – alle steder og til enhver tid. Som en av Norges fremste tilbydere av mobilabonnement, digital-TV og bredbånd konkurrerer Telia i et marked hvor det stadig blir satt høyere forventinger til oversikt, oppetid, tilbud og hastighet. Det krever at de ansvarlige for å levere disse tjenestene har prosesser og systemer som støtter oppunder en virkelighet med stor konkurranse og høye krav til leveransekraft.

Netcompany har sammen med Telia modernisert leveranseprosessen fra salg til installasjon, og utviklet forretningskritiske salgs- og montør/teknikerapplikasjoner for å støtte oppunder denne. Salgs- og leveransedelen av Telia består av et stort nettverk med mange kanaler, og det har vært et stort fokus i prosess- og utviklingsarbeidet å tilrettelegge for fleksibilitet i løsningene. Dette har blitt gjort for å gi Telia sitt leveransenettverk forskjellige måter å løse ulike situasjoner på, og også for å kunne være prefererte løsningsvalg for Telia Norge.

Netcompany hjelper også Telia med utvikling, innsikt og design på deres Telia box, flaggskipet deres innenfor TV- og strømmebokser. Telia box’en er en nyvinning i markedet og blander tradisjonell TV med strømming for å la gårsdagens lineære TV-titting ta del i en mer moderne drakt.

Vi har også bistått Telia med prosjektledelseskompetanse inn mot to prosjekter; implementering av totalleverandøransvar av bredbånd for SiO (Studentsamskipsnaden i Oslo) og utfasing av et provisjoneringssystem hos en av Telias partnere.


 

Resultater

  • Bedre brukertilfredshet gjennom det at selgere, montører/teknikere og sluttbrukere blir mer selvhjulpne
  • Optimaliserte internprosesser
  • Mindre administrasjon i den totale leveranseprosessen
  • Økt kvalitet på data, som gir bedre grunnlag for framtidige avgjørelser 
     
 

Thomas Heiskel

Partner