Legemiddelverkets hovedoppgave er å sørge for at samfunnet har tilgang til effektive og sikre legemidler og medisinsk utstyr. Dette innebærer at løsningene vi lager i ytterste konsekvens har betydning for folks liv og helse.

Statens legemiddelverk er en fagmyndighet som sikrer at legemidler som er effektive, sikre og av god kvalitet gjøres tilgjengelig for samfunnet. Oppgavene omfatter også å bidra til tilstrekkelige forsyninger og overvåking av bruk og bivirkninger. Statens legemiddelverk er også tilsynsmyndighet på områder som produksjon, import og apotekvirksomhet, i tillegg til fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Rådgiving og veiledning er en sentral del av oppgavene på alle fagområder. De legger også til rette for forskning og innovasjon.

For å utføre sitt samfunssopdrag på best mulig måte, ønsket Legemiddelverket å anskaffe en ny digital plattform.

Netcompany vant oppdraget om å levere Legemiddelverkets digitale plattform, og har inngått et langsiktig partnerskap med Statens legemiddelverk. Som  strategisk digitaliseringspartner, vil vi i fellesskap sørge for de at når sine ambisiøse mål, og kan levere sine samfunnskritiske oppgaver på en enda bedre måte Den digitale plattformen har som mål å styrke samarbeidet med europeiske myndigheter, forbedre den interne saksbehandlingen og øke tilgjengeligheten til helseinformasjon. 

Prosjektet er en historisk milepæl for Statens legemiddelverk fordi det gir mulighet for forbedret og mer effektiv bruk av deres store mengder data.

 

Resultater

  • Et langt og strategisk digitalt partnerskap mellom Netcompany og Statens legemiddelverk 
  • Gode digitale arbeidsflater for saksbehandlerne
  • Effektiv og rask saksbehandling
  • Effektiv tilgjengeliggjøring av informasjon
  • Styrket samhandling
  • Økt datafangst og proaktiv bruk av data i alle deler av prosessen
  • Fleksibel arkitektur

Christoffer Daae-Qvale

Partner