Kundereferanse

Oslo kommune

Oslo kommune har høye ambisjoner om et digitalisert samfunn og lanserer moderne digitalisering av offentlige tjenester på løpende bånd. Målet er at alle offentlige tjenester skal digitaliseres, noe som krever engasjement og deltakelse fra innbyggerne.