Optimera

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med mer enn 160 utsalgssteder, 1.900 ansatte og nesten 8 milliarder kroner i omsetning.

Utfordring
Som alle andre bransjer, møter byggebransjen krav til effektivisering og modernisering, og etterspørselen etter digitale tjenester for å støtte disse prosessene har økt. Optimera har de siste årene satset på digitale tjenester for brukerne, både private og bedrifter.

 

Løsninger
Netcompany bistår Optimera med utvikling og forvaltning av deres systemportefølje.

En løsning er www.monter.no for privatmarkedet. Løsningen er et nytt prosjekt og blir en komplett nettbutikk. Dette er nytt område for Montérkjeden og byr på mange spennende utfordringer. For å få til en smidig lansering er derfor første versjon en nettbutikk hvor kunden henter ordren sin i ønsket varehus. Etter hvert som arbeidsprosesser utvikler seg vil løsningen videreutvikles til å sende ordre hjem til kundene. 

En annen løsning er www.optimera.no rettet mot proffmarkedet. Dette er en webside for publisering av informasjon om Optimera og en nettbutikk for deres proffkunder. Brukerne kan bygge opp tilbudsdokumenter, lagre byggevarer, bestille varer til prosjektene sine og har egne priser basert på deres kundeavtaler. Det arbeides med videreutvikling og forvaltning av løsningen. 

Samme bakenforliggende systemer brukes på begge løsningene. I tillegg bygges hele monter.no opp med nye mikrotjenester som på sikt også skal implementeres på optimera.no.

 

Resultat
Optimera opplever at sine digitale satsninger har blitt godt mottatt i markedet, og gir Optimera nødvendig de nødvendige konkurransefortrinn.  Det å gå fra en enkel informasjonsside til en nettbutikk, bidrar til at Optimera blir Omnikanal.

 

 

Vil du vite mer?

Magnus Alu Andersen

Magnus Alu Andersen

Senior Business Development Consultant