OBOS BBL er Norges største medlemsorganisasjon med over 400.000 medlemmer med hovedmål om å bygge boliger for medlemmene, og skaffe medlemmene fordeler de ikke kan få på egenhånd.

Utfordring

OBOS ønsker å bygge en arena som skal bidra til å styrke nærmiljøet, skape samhold og øke kontakten beboerne imellom. OBOS ønsker å sette bærekraftig utvikling på dagsordenen og skape reell nytteverdi for beboere ved å legge til rette for deling av ting og formidling av tjenester i nabolaget.

Løsning

Netcompany har vært med på utviklingen av Nabohjelp – en mobil applikasjon til iOS og Android som skal gjøre det enklere å formidle ting og tjenester mellom naboer. Appen fungerer som en «reversert» markedsplass, motsatt av for eksempel finn.no. En beboer legger først ut sitt behov om hjelp og plattformen matcher så behov med tilbud. Det som skiller Nabohjelp fra for eksempel kjøp og salg-grupper på Facebook er at man kun får de forespørsler man selv har definert som relevante. Appen er under betatesting, og skal etter planen rulles ut til alle nabolag i løpet av 2017.

I tillegg jobber Netcompany med modernisering og forvaltning av OBOS sin systemportefølje bestående av flere forretningskritiske løsninger, blant annet Forvaltningsportalen, som er sentral i arbeidet med å forvalte over 200.000 boliger i Oslo-området.

Christoffer Daae-Qvale

Partner