Norges Forskningsråd er et offentlig organ for å fremme forskning i Norge. Forskningsrådet har et årlig budsjett på i overkant av 7 milliarder kroner og behandler årlig ca 7.500 søknader om forskningsstøtte.

Utfordring

Norges Forskningsråd var tidlig ute med å legge om elektronisk søknadsbehandling, og har over de siste 10 årene gått gjennom en omlegging fra det tidligere prosjektadministrasjonssystemet, Foriss, til eSak, som er et heldigitalt søknads- og saksbehandlingssystem.

Løsning

Netcompany har bistått Forskningsrådet i en årrekke, med både prosjektleveranser, rådgivningstjenester og forvaltning og videreutvikling av deres systemportefølje. Løsningene vi har levert er basert på et rikt Web-basert brukergrensesnitt, en lettvekts backend og en modulær arkitektur med løse koblinger.

Blant løsningene Netcompany har utviklet for Forskningsrådet finner vi blant annet løsninger for saksbehandling og vurdering av søknader om forskningsstøtte, statistikkmerking av prosjekter, personregister/grupperegister og kontraktsgenerering og administrasjon. Netcompany har i tillegg vært involvert i hele prosessen rundt utviklingen av Forskningsrådets intranett, basert på SharePoint 2013.

Resultat

Innføringen av eSak har vært en suksess, og Forskningsrådet har vært en premissgiver for hvordan søknadsprosesser og saksbehandling kan gjøres i offentlig sektor i Norge.

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner Norway