Mitt e – hospital gjør det mulig for pasienten å bli observert og fulgt opp i fra sitt eget hjem. Dette reduserer belastningen på sykehusets ressurser og gir pasienten trygg restitusjon i velkjente omgivelser.

Sammen med doktor Thea Kølsen Fischer og hennes forskningsgruppe på Nordsjællands sykehus har Netcompany utviklet mitt e-hospital. Dette er en web- og applikasjonsbasert medisinsk løsning som gir sykehusansatte muligheten til å overvåke og behandle pasienter som har Covid-19, eller eventuelle andre virus som går hardt utover lungene, mens de er i sitt eget hjem. Pandemien gjør at mange land opplever mangel på sykehusplasser. Det er også høye kostnader for behandling på sykehus. I Danmark koster det 283 euro per døgn per pasient som tar opp en sengeplass på sykehuset. 

Sykehuspersonalet bruker mange timer daglig rundt Covid-19 pasienter og er i høy risiko for å bli smittet. For å begrense risikoen for ansatte og pasienter har sykehus vært nødt til å begrense antallet besøkende, som igjen fører til ekstra ubehag og stress for pasienten og dens familie. Covid-19 er ikke den eneste risikofaktoren. Behandling av pasienter som trenger oppfølging over lang tid, eventuelle andre fremtidige pandemier og årlige utbrudd av influensa legger også et stort press på sykehuset.

Vi trenger med andre ord en bedre, tryggere og mer kostnadseffektiv måte å behandle pasienter på, som også garanterer for at de får god oppfølging og en god opplevelse. Mitt e- hospital er løsningen.

Mitt e-hospital er en medisinsk løsning som gjør det mulig å legge pasienter inn til overvåkning og behandling i fra deres eget hjem. Løsningen bruker to komponenter: 
1)Et cloud basert behandlingsplans system (CMS) som gir leger og sykepleiere mulighet til å overvåke og behandle sine pasienter via en nettleser, nettbrett eller en mobiltelefon.
2) “mitt e-hospital” applikasjonen som pasienter laster ned til mobiltelefon eller nettbrett, og som de bruker for å rapportere tilstanden sin.

Slik fungerer mitt e-Hospital

Et medisinsk team identifiserer pasienter som er interessert i, og som vil ha nytte av å få sykehusbehandling hjemmefra. Mens pasienten er innlagt på sykehuset lærer hen hvordan man måler hjerterytme, blodtrykk, respirasjonsfrekvens, temperatur og oksygentilførsel gjennom å bruke forskjellige medisinske apparater. Det er også mulig å måle blodsukkernivået om det er nødvendig. Deretter får de en innføring i hvordan de skal laste ned applikasjonen til sin mobil eller nettbrett, samt hjelp til å logge inn på applikasjonen ved å bruke personlig ID, og sette opp en personlig PIN kode eller eventuelt bruke enhetens fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjennelse. De får deretter en innføring i applikasjonens funksjoner, som notifikasjoner og steg – for – steg instruksjoner for selvrapportering. 

Når pasienten er «lagt inn» i eget hjem, vil pasienten selv sørge for å gjennomføre de avtalte målingene og rapportere inn disse ved å følge stegene i applikasjonen. Applikasjonen sender ut påminnelser om når målingene skal sendes inn, samt når det er satt opp tid for den daglige videosamtalen med legen. Pasienten kan også bruke applikasjonen for å ta direkte kontakt med sykehuset dersom hen har spørsmål eller formen har endret seg.

"Løsningen er enkel å bruke. Det er lett å ta målingene selv, og hvis det gjør at jeg kan unngå sykehusinnleggelse så er det veldig positivt. Jeg vil gjerne motta behandling hjemmefra."
- pasient fra mitt e- hospitals kliniske testing

På sykehuset bruker det medisinske teamet behandlingssystemet for å overvåke pasientens tilstand ved hjelp av dataene pasienten har rapportert inn og videosamtalene. Et «trafikklys” – system alarmerer personalet ved tegn på at pasientens tilstand er blitt verre. Rødt lys krever øyeblikkelig reaksjon, gult lys krever oppmerksomhet innen 30 minutter og grønt lys er ensbetydende med mindre problemer som bør reageres på innen 6 timer. Pasienten mottar sms – påminnelser om planlagte avtaler. 

Det første medisinske verktøyet av sitt slag

Nordsjællands sykehus og Netcompany er de første i Danmark til å utvikle et verktøy for å fristille sykehusplasser, redusere smitte og frigjøre dyrebar tid for leger og sykepleiere, ved at pasienter som ønsker det kan legges inn og overvåkes fra eget hjem. Appen har allerede fått mye oppmerksomhet fra andre danske sykehus som er ivrige etter å se hvordan den fungerer, og som selv ønsker å benytte seg av det. I fremtiden håper vi å kunne tilby mitt e – hospital til flere sykehus i Danmark og sykehus verden over, som igjen vil skape en bedre utnyttelse av ressurser og forbedre opplevelsen for pasientene. 

Thomas Koefoed

Partner