Sikkerhet og brukervennlighet er kjernen i aula, som er navet og portalen for informasjon og interaksjon for barn i barnehage og skole.

Aula vil bli brukt daglig av over 2,3 millioner brukere med svært ulike behov. Brukerne strekker seg fra første årselever og deres foreldre til lærere og besteforeldre. Systemet utvikles i nært samarbeid med sine fremtidige brukere.

Utover å sette en ny standard for digitale kommunikasjonsløsninger, inkluderer Aula også et stort organisatorisk innføringsprosjekt som forsikrer implementering av systemet på over 1700 skoler og 4000 barnehager i Danmark.

 

Resultater

  • En brukervennlig ett trinns kommunikasjonsplattform for alle, satt opp for å legge til innovative funksjoner
  • Enkel tilgang til personopplysninger og oversikter
  • Et enhetlig og samordnet system, for institusjoner og alle 98 danske kommuner
  • Pålitelig og driftssikker databehandling med et sterkt fundament for myndigheters krav til datasikkerhet
  • Aula bidrar til konkurranse og åpenhet for leverandører av læringsplattformer og pedagogiske applikasjoner
  • En robust infrastruktur som kjøres i AWS som kan oppgraderes til å betjene mer en 550 000 unike daglige brukere

Michael Trangeled

Partner