Sikkerhet og brukervennlighet er kjernen i aula, som er navet og portalen for informasjon og interaksjon for barn i barnehage og skole.

Aula vil bli brukt daglig av over 2,3 millioner brukere med svært ulike behov. Brukerne strekker seg fra første årselever og deres foreldre til lærere og besteforeldre. Systemet utvikles i nært samarbeid med sine fremtidige brukere.

Utover å sette en ny standard for digitale kommunikasjonsløsninger, inkluderer Aula også et stort organisatorisk innføringsprosjekt som forsikrer implementering av systemet på over 1700 skoler og 2500 barnehager i Danmark.

 

Resultater

  • Brukervennlig og helhetlig kommunikasjonsplattform for alle
  • Enkel tilgang til personlig informasjon og oversikt
  • Enhetlig system på tvers av institusjoner og 98 kommuner
  • Pålitelig databehandling og et sterkt fundament for lokale myndigheters datasikkerhet
  • Plattform klar for fremtidsrettet innovativ funksjonalitet
  • Løsningen oppfordrer til konkurranse og åpenhet for leverandører av læringsplattformer og pedagogiske applikasjoner gjennom integrasjon til Aula

Michael Trangeled

Partner