Norske kommuner har rett på integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, eller ved bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne.

Sammen med Netcompany skal Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjøre prosessene for søknadsbehandling enklere, sikrere og mer effektive ved hjelp av digitale løsninger. I konkurransen uttrykte IMDi behovet for en løsning som kan legge til rette for rask, enkel, treffsikker og enhetlig vurdering, samt beregning og utbetaling av tilskudd gjennom integrerte digitale løsninger, som ivaretar informasjonssikkerheten på en god måte. «Riktig tilskudd til riktig kommune til riktig tid» oppsummerer behovene til både IMDi som tilskuddsforvalter og kommunene som tilskuddsmottakere.
 
IMDis økonomi- og tilskuddsjef Kolbjørn Karlsen har store forventinger til leveransen fra Netcompany:

- Her er et stort potensiale for forenkling og forbedring for de mer enn 300 kommunene som kan få frigjort tid til kjerneoppgavene i integreringsarbeidet. For oss i IMDi er dette et stort skritt videre i vårt strategiske arbeid med å sette brukerne i sentrum, ha et solid kunnskapsgrunnlag og skape helhetlige løsninger, sier Karlsen. - Samtidig er det viktig at løsningene fra Netcompany blir enkle i bruk og så fleksible at IMDi selv kan håndtere endringer i tilskuddsordninger, målgrupper, satser og tillegg. 

Den nye løsningen fra Netcompany skal integreres med et standardverktøy for regelforvaltning og beslutningsstøtte og vil forvalte vilkårsreglene og beregningsreglene som trengs for å utbetale riktig tilskudd til riktig kommune til riktig tid, dette innebærer en betydelig forenkling og automatisering. Løsningen vil også integreres med IMDi sitt kjernesystem, med arkivsystemet og med økonomisystemet, og skaper en enklere hverdag for alle som jobber med integrering av innvandrere i Norge.
 
Digitalisering av offentlige ordninger er ikke bare viktig for å effektivisere og forenkle prosesser, men også fordi det kan sikre et mer riktig resultat, som til syvende og sist får svært store konsekvenser for de enkelte. Det gjør dette til et viktig oppdrag som vi i Netcompany er stolte av å få være med på å løse. IMDi har et viktig samfunnsoppdrag som berører enkeltindivider i alle landets kommuner. Netcompany er klare for å vise oss tilliten verdig og innfri de forventninger IMDi har til partnerskapet.

 

Resultater

  • Integrert digital informasjonsflyt
  • Tilgjengelig og relevant styringsinformasjon
  • Fleksible og skalerbare prosesser og verktøy
  • Treffsikker og enhetlig beregning og utbetaling av tilskudd
 

 

Atle Bergfjord

Partner