Höegh Autoliners er en av verdens ledende leverandører av RO/RO transporttjenester. De har kontorer over hele verden som samarbeider gjennom en portefølje av administrasjonssystemer og verktøy som Netcompany har vært med å utvikle.

Utfordring

Höegh Autoliners opererer i en bransje med høyt tempo, store transaksjonsvolumer, høye krav til elektronisk informasjonsutveksling med både kunder og myndigheter og strenge krav til sikkerhet og dokumentasjon. Dette reflekteres også i Höegh Autoliners portefølje av virksomhetskritiske systemer, som Netcompany har vært en sentral aktør i utviklingen av.
 

Løsning

Blant prosjektene og utviklingsoppdragene Netcompany har vært ansvarlig for er spesialiserte løsninger for fakturering, håndtering av bookingforespørsler og lastundersøkelse. Vi har også vært sentrale i utviklingen av integrasjonsfunksjonalitet for datautveksling med Höegh Autoliners mange trading partners. Vi har også bistått på den mobile arena gjennom mobile løsninger for håndtering av avvikssituasjoner under lasting og lossing.
 

Resultat

Höegh Autoliners organisasjon er spredt over hele verden og spenner over mange ulike kulturer. Det har derfor vært viktig for dem at systemstøtten de etablerer også hjelper til å strømlinjeforme forretningsprosesser sentralt.

Christoffer Daae-Qvale

Partner