Akademikernes a-kasse og netcompany har samarbeidet i mange år og skapt en løsning på tvers av bransjene som har blitt et sterkt referansepunkt for arbeidsledighetstrygd.

Senest i 2016 lanserte Akademikernes en moderne medlemsplattform som støtter hele medlemskapreisen og er designet for ”mobil først” tilgang som sikrer en jevn og personlig opplevelse på tvers av enheter.

Akademikerne er Danmarks raskest voksende og nest største arbeidsledighetsfond med rundt 230.000 medlemmer. Med kontinuerlig medlemskapsvekst i en bransje med løpende lovendringer, setter organisasjonen komplekse krav til IT-løsninger. 
 

Resultater

  • Sentral digitalisert brukerstøtte for flere 100.000 medlemmer hver dag
  • Reduserer arbeidsledighet og øker fondets inntjening per medlem; effektiv “jobbmatching” øker medlemmenes tilfredsstillelse
  • Bedre og mer effektiv behandling av arbeidsledighetstrygd og forvaltning av flere millioner dokumenter
  • Moderne IT-løsninger klare for en fremtid med stadig skiftende krav
  • Et nytt kjernesystem og en moderne CRM-plattform som håndterer medlemsfordeler, informasjonsflyt og utbetaling av trygd
     

Thomas Cordth

Partner