NETCOMPANY KORONAPASS FOR EN TRYGG OG EFFEKTIV GJENÅPNING AV SAMFUNNET.

Utfordringen for alle i 2021

Med introduksjonen av Covid-19 vaksiner til millioner av innbyggere kan samfunn snart åpne opp igjen, og det er viktig at det gjøres på en effektiv og sikker måte.

Netcompanys digitale Koronapass er en effektiv, sikker og skalerbar løsning som støtter en sikker gjenåpning av samfunnet og private virksomheter, samt gir innbyggere muligheten til å vende tilbake til sine arbeidsplasser,  dra på jobb- og feriereiser, helseinstitusjoner og kulturelle institusjoner. I tillegg så bidrar koronapasset til en mer ansvarlig åpning av private arrangementer, bryllup, konfirmasjoner med mer.

Løsningen er basert på teknologi som forhindrer forfalskning og som lever opp til myndighetenes retningslinjer. Den er også klargjort for hurtig tilpasning i forhold til Koronasituasjonens utvikling, herunder mulige mutasjoner og nye testmuligheter. Dermed sikres det at arrangører og innbyggere kan være trygge mens samfunnet åpnes opp igjen. Det sikrer også at spillesteder og kulturevents kan holdes åpne uten at det blir for lange køer, siden appen også virker offline og utfører kontroll på et enkelt sekund.

Appen er brukervennlig og enkel, for både innbyggere og arrangører, og privatlivets beskyttelse er helt sentral for løsningen; all data oppbevares på brukerens egen telefon.

StaySafe. StayOpen app

En brukervennlig løsning

Appen og dens design er bygget med det formålet om å sikre enkel og tilgjengelig brukerinteraksjon. Løsningen er basert på teknologi som støtter de nåværende største plattformer (iOS, Android), i et skalerbart design.

Brukergrensesnittet er designet for å være lett å bruke av alle gjennom et selvforklarende design, ”brukernudging” og overholdelse av netttilgjengelighet. Samtidig støttes alle former for selvregistrering og selvbetjening, noe som sparer testpersonalet kritisk tid og muliggjør en høyere testrate.

Høy tilgjengelighet og skalerbar infrastruktur, kombinert med at appen kan brukes offline når tiden er kritisk, gjør at både innbyggere og arrangører får en god bruk av løsningen.

Sikkerheten er i fokus

Sikkerhet og brukerbeskyttelse er innebygget i appdesignet på flere nivåer for å sikre testgyldighet og tillit til gjenåpningsprosessen.

Brukervalidering understøttes gjennom visuell identifikasjon, både på test-stedet av veilederen og ved ankomsten til lokalet.

Koronapassets gyldighet er sikret ved hjelp av digital svindelforbygging, da eksempelvis gyroskopbasert animasjon og visuelle verifiseringselementer kodet i QR-koden som forhindrer manipulering eller kopiering av koder. Det sikrer høy tillit til testresultatene, og muliggjør slike spesifikke testkrav på steder med høy smitterisiko.

anchor

En trygg og effektiv gjenåpning av samfunnet

Appen løser flere av våre utfordringer når det kommer til å åpne samfunnet igjen, og hjelper bedrifter med å komme tilbake på sporet.

Hjelper bedrifter tilbake til normalen

Hjelper bedrifter tilbake til normalen

Bedriftseiere kan beskytte sine ansatte og holde åpent ved å sikre at det bare er vaksinerte eller nylig testede ansatte til stede.
• Coronapasset gir en samtykkebasert oversikt over koronastatusen til personalet, noe som gir en trygg og dynamisk bemanning bestående av nylig testede eller vaksinerte ansatte.
Tredjepartsintegrasjon gir effektiv og kontrollert tilgang.
• 
Alle får selv kontrollere hvem de vil gi tilgang til, ved å enten godta eller avvise samtykke..

Åpning av grenser

Åpning av grenser

Det er viktig med internasjonal enighet.
• 
En digital Koronapass app skal fungere på tvers av landegrenser.
• 
Nasjonale varianter gjør det komplisert å være reisende.

Vår Koronapass fungerer på tvers av landegrenser:
• 
Applikasjonen er bygget på Netcompanys Koronapass teknologi som allerede er i bruk i flere land. Det er en åpen plattform som kan integreres i nasjonale registre og systemer, og den støtter fullt ut hvert lands spesifikke regler og forskrifter.
• 
En dansk app er klargjort til å inngå i en internasjonal standard.
• 
Forberedt på å støtte en felles sertifikatutstedelsesmyndighet.

Lange køer unngås

Lange køer unngås

Hastigheten på sjekk av Korona pass er avgjørende for å unngå køer på events.
• Sjekk av fysiske pass eller krav til innlogging på stedet er tidkrevende -  det samme gjelder sjekk mot sentrale registre, det krever også internettforbindelse.
Arrangementer, hvor kontrollører må sjekke hundrevis blir umulig å gjennomføre.
• 
Tidskritiske sjekkpunkter (for eksempel på buss/tog/bane) er umulig å implementere sikkert uten et korona pass.

Vår Koronapass har en rekke tidsbesparende funksjoner innebygd:
• Den virker offline og kontroll utføres på under et sekund.
• Den gir mulighet for å flytte passet sikkert mellom telefoner.
Mulighet for at 3-part tar kontroll over adgangsdata i forhold til brukers (korona)status i en tidsbegrenset periode. Det sikrer effektiv og sikker adgangskontroll på events.

Hurtig og trygg utrulling

Hurtig og trygg utrulling

Tiden det tar å rulle ut Koronapass er avgjørende.
• Fysiske pass er tids- og ressurskrevende og vil legge stort press på en allerede presset helsesektor.
• Pass opprettet på selve vaksinasjonsstedet vil medføre lange køer i forbindelse med vaksineringen.
• Krever stor tillit i befolkningen for å oppnå høy nok anvendelse.

Vår Koronapass gjør det lettere og tryggere for innbyggerne å anvende passet:
• 
Innbyggerne skaffer seg passet selv etter at vaksineringen er fullført, slik eliminerer en bruk av offentlige resurser.
• 
Appen vil være integrert med vaksinasjonsregisteret og er bygget slik at den kan integreres i andre apper (for eksempel Danmarks Smittestopp app).
• 
Den er bygget med privacy-by-design og oppbevarer alle date på telefonen.

Sikret mot forfalskning

Sikret mot forfalskning

Det er bruk for en innebygget sikring mot forfalskning.
• Forfalsking av pass vil ødelegge troverdigheten og dermed verdien av passet.
• Analoge pass kan forfalskes ved skjermdump og manipulerte bilder.

Vår Koronapass:
• Benytter i Danmark NemID og validerte passbilder for å skape passet.
• Inneholder anti forfalksningsfunksjoner som gyro og signert QR kode.

Vil du vite mer?

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner Norway

geirao@netcompany.com