IT-folk som leder IT-folk

Hos Netcompany leder IT-folk IT-folk. Dette skaper en kultur der alle forstår det faglige språket, og gjør det mulig å få gode og relevante tilbakemeldinger på hvordan du kan forbedre deg som teknolog.  Denne tilnærmingen er unik for Netcompany og betyr at du vil ha best mulige forhold for kontinuerlig utvikling. 
I Netcompany får du utfordrende arbeidsoppgaver, men har hele tiden støtte fra erfarne IT-fagfolk. Dette sikrer at du får de ferdighetene du trenger for å lykkes og utvikle deg i karrieren.
"Jeg mener at det er vanskelig å lede innenfor et felt man ikke forstår. Hvis du ikke forstår den tekniske kompleksiteten i et IT-prosjekt, er det vanskeligere å være kritisk når det gjelder planlegging, aktiviteter og estimater. Noe av det verste som skjer i prosjektledelse, er uforutsette overraskelser. Derfor er det så viktig å kunne stille de riktige spørsmålene og komme med innspill til mulige løsninger." – Jonas Hansen, Principal

"Min erfaring er at utfordringer i jobben som teknolog ofte er knytta til fag og det å bli ledet av en med teknisk kompetanse gjør at det er kort vei fra problem til løsning."

Elise Johnsen - om teknologer leder teknologer

Senior Consultant

"Jeg setter spesielt pris på at man har en sparringspartner som legger ned en ekstra innsats for at jeg skal trives og utvikles som menneske."

Sondre Garli - om å være mentee

Senior Consultant

Langsiktig mentorordning

Alle ansatte i Netcompany får tildelt en personlig mentor –som blir din nærmeste støttespiller. Mentor sin viktigste oppgave er å være din coach og samtalepartner, og skal være med å veilede deg gjennom din karriere i Netcompany.

Alle mentorene er erfarne medarbeidere som har vært i samme posisjon som deg. De har også en mentor, så de vet hva som skal til for å gi deg god veiledning. Du kan snakke med mentoren din under mentorsamtaler, men også utenfor de organiserte tidspunktene – når du måtte ha bruk for det. Mentoren hjelper deg å finne til rette og er også en du alltid kan kontakte hvis du har spørsmål eller bare trenger litt veiledning.