Academy

Det som kjennetegner våre ansatte er at de brenner for å levere kvalitet i arbeidet de gjør, og i Netcompany vet vi at kvalitet henger sammen med kompetanseutvikling. Derfor bruker vi mye tid og ressurser på å utvikle medarbeiderne våre gjennom et inkluderende, positivt og faglig sterkt miljø. I Netcompany er din utvikling like viktig for oss som den er for deg.

Netcompany Academy

Netcompany Academy er vårt eget interne kompetanseutviklingsprogram som alle blir innrullert i, og som følger deg gjennom din karriere i Netcompany. Her er det lagt opp kurs som avhenger av hvor du er i ditt karriereløp og hvilken karrierevei du velger. Kursene blir kontinuerlig evaluert og oppdatert for å reflektere endringer i teknologi, metode og verktøy.

 

Fagsamling og konferanser

Vi pleier å møtes på fagsamling sammen med hele selskapet to ganger i året. I løpet av samlingen deler vi kunnskap og erfaringer fra prosjekter og fagarbeid, og på kvelden er det middag med festligheter etterpå. I tillegg tilbyr vi våre ansatte å reise på konferanse, enten i Norge eller utlandet, slik at man får videreutviklet sin kompetanse.

 

NC Center of Excellence

Alle ansatte har muligheten til å utvikle seg gjennom våre faggrupper, og her finner du kollegaer som er like lidenskapelige som deg selv. Vi deler kunnskap og kompetanse, jobber med miniprosjekter, har faglige utfordringer og leker med ny teknologi. Fagarbeidet er organisert i flere Centers of Excellence (CoE). Dette er årets CoE grupper: 

 • Design og brukeropplevelse
 • Frontend og webutvikling
 • Funksjonell løsning
 • Kvalitetssikring og test
 • Maskinlæring
 • Mobil
 • Prosjekt- og teamledelse
 • Sikkerhet
 • Språk og paradigmer
 • Systemarkitektur
 • Tjenestedesign 

 

Mentor- og buddyordning 

Når du begynner i Netcompany vil du få tildelt en mentor som følger ditt karriereløp, og du vil få hjelp til å sette opp en plan for videreutvikling. I tillegg vil du få tildelt en buddy som tar deg imot på prosjektet, og gir deg nødvendig informasjon og opplæring slik at du får en god start ute hos kunden. 

 

Teamarbeid 

I Netcompany har vi en tanke om at vi er sterkest sammen og vi skal gjøre hverandre gode. Derfor hjelper vi hverandre og bruker hverandres kunnskap, og på denne måten kan vi levere de beste løsningene til våre kunder. Du vil alltid jobbe i team sammen med andre kollegaer. Teamene er som oftest tverrfaglige og kan bestå av utviklere, designere, arkitekter og prosjektleder.