Senior Architect

Mats Rosbach

Jeg har utdannelse fra UiO innen programmering og nettverk, og jeg startet i Netcompany etter endt utdannelse. Mitt første prosjekt var hos Norsk Kulturråd, som var Netcompany’s nye kunde.