Senior Architect

Mats Rosbach

Mats Rosbach har en Master i Programmering og Nettverk fra Universitet i Oslo. Han startet i Netcompany etter endt utdannelse. Her forteller Mats om sin karrierevei i Netcompany og hvordan det er å jobbe som Senior Architect.