Senior Consultant

Hanne Lian

Jeg har utdannelse fra NTNU der jeg først startet på sivilingeniørstudiet i datateknikk for å så gå over til industridesign. Som designer i Netcompany får jeg være med på mye forskjellig.