Principal

Carl-Olav Løvald

Jeg har bakgrunn som dataingeniør, og ble uteksaminert i 1988 fra Oslo Ingeniørhøgskole. Jeg har jobbet i Netcompany siden jeg var med på å starte opp selskapet i 2000.