Vebjørn Berg

Vebjørn begynte å jobbe i Netcompany da han var ferdig utdannet sivilingeniør i Datateknologi ved NTNU. Han bruker i dag sin kompetanse til å utvikle nye digitale løsninger for Oslo kommune.
Et bredt spekter av teknologier og løsninger
Jeg sitter på prosjekt hos Utviklings- og kompetanseetaten. Her er jeg en del av et team som forvalter økonomi- og brukertjenestene til Oslo kommune. I forvaltningsrollen drifter og videreutvikler vi et stort sett med tjenester som er i bruk av virksomheter og etater i kommunen. Dette betyr at vi blir kjent med et bredt spekter av teknologier og løsninger. Oslo kommune er en spennende arbeidsplass der vi får ta del i små og store prosjekter som er med på å digitalisere kommunen.

Etter ett år i Netcompany fikk jeg også gleden av å være prosjektleder for et av sommerprosjektene våre. Dette har vært en spennende utfordring, med nye arbeidsoppgaver og mer ansvar. Sommerprosjektene er en god mulighet for å prøve ut en karrierevei mot prosjekt- og teamledelse, hvor man får oppfølging av mer erfarne Netcompany-ressurser. 

Utvikler seg hver eneste dag
I Netcompany får man jobbe med mange ambisiøse, sosiale og dyktige mennesker. Dette gjør at man blir utfordret og utvikler seg hver eneste dag, samtidig som vi har det veldig hyggelig. Netcompany har stort fokus på den faglige utviklingen til de ansatte og vi deltar derfor på flere kurs hvert år. I tillegg har vi fagkvelder hvor vi jobber med teknologi som vi ønsker å lære mer om.