Rasmus Agerup

Rasmus har studert både psykologi og design, og jobber i dag som designer i Netcompany. 
Denne bakgrunnen har gjort Rasmus fokusert på mennesker og deres atferd, og gitt gode forutsetninger for å lage tjenester og løsninger med brukeren i sentrum. Under kan du lese mer om Rasmus og hans hverdag som designer.
 

Som designer i Netcompany får man prøve seg på mange ulike utfordringer. Jeg har jobbet i både offentlig og privat sektor med større og mindre utfordringer. Jeg jobber i dag i krysningspunktet mellom tjenestedesign og UX der jeg er fokusert på det overordnede tjenestetilbudet til kunden jeg jobber for. I tillegg er jeg ofte med på å detaljere løsninger mot lansering. 

Variert arbeidshverdag
Arbeidsdagen er veldig variert! Den involverer som regel mye moro, mange utfordringer, mange dårlige og noen gode ideer. En dag er det brukertest, og neste dag er det tilbake til tegnebordet for å raffinere løsningen. En annen dag tegner man strekmenn sammen med kunder og brukere av systemet i workshops, for å kartlegge kundereisen.

Skaper godt samhold
Det er veldig godt miljø i Netcompany, og jeg vet at jeg alltid kan sparre med dyktige kolleger ved behov. Det er masse sosiale ting å være med på og jeg har vært med på blant annet hytteturer, lønningspils, konkurranser i vår interne NetCup og masse annet! Dette skaper et veldig bra samhold. Ved å bli bedre kjent med kollegene sine tror jeg også man senker terskelen for å snakke om problemer og setter enda bedre rammer for bra samarbeid. Det er et stort og faglig sterkt designmiljø, og vi utveksler ofte erfaringer og hjelper hverandre med de utfordringene som dukker opp underveis.