Patrick Romstad

Patrick startet etter fullførte studier på NTNU sin karriere som utvikler i Netcompany. Med interesse for prosess og teamledelse har Patrick siden da utviklet seg i rollen som Scrum Master, og videre til teamleder og prosjektleder – noe han stortrives med. Under kan du lese mer om hvordan hans arbeidshverdag som prosjektleder ser ut.

Vi jobber best når vi jobber sammen

Veldig få arbeidshverdager ser like ut, men en typisk dag starter med en kopp kaffe. Deretter vil dagen ofte bestå av å følge opp mail og fremdrift i prosjektene jeg har ansvar for. Som prosjektleder blir det naturligvis også en god del møter, og mye kontakt med kunden. Vi jobber best når vi jobber sammen i team, hvor vi kan hjelpe og bygge hverandre opp. Derfor er en viktig del av jobben min å sørge for at alle på teamet trives og får muligheten til å yte sitt beste. 

Fokus på faglig utvikling under hele karrieren

I Netcompany får man tidlig ansvar og mye støtte i både den faglige og personlige utviklingen. Jeg ønsket tidlig å gå mot prosjektledelse, og med hjelp av min mentor har jeg fått en skreddersydd karrierevei mot dette. På fagkvelder for prosjekt- og teamledelse lærer jeg teori bak praksis, får innføring i gode prosjektstyringsverktøy og deltar i interessante erfaringsutvekslinger. I prosjekt får jeg brukt kunnskapen i praksis, og med mer ansvar og utfordrende oppgaver har læringskurven vært bratt hele veien.

Setter mest pris på dyktige og hyggelige kollegaer

Vi har det gøy ute i prosjekt, og møtes ofte etter arbeidstid. Sosialkomiteen jobber mye med å skape et godt sosialt tilbud bestående av lønningspilser, hytteturer, årlige konkurranser og spillkvelder. Om ikke det er nok har vi en filmklubb som inviterer til kinovisning en gang i måneden, eller man kan melde seg inn i en av idrettsgruppene våre.