Nanna Mjørud

Nanna har jobbet som systemutvikler i Netcompany siden hun var nyutdannet i 2014 og har hele veien fått nye ansvarsområder og utfordringer. Nanna stortrives hos kunden hun jobber hos, men liker tanken på at hun har muligheten til å bytte prosjekt dersom hun får behov for å prøve noe nytt.

Dagene mine er varierte siden jeg har flere ulike ansvarsområder. I tillegg til å være utvikler er jeg scrum master, og dermed ansvarlig for at teamet følger scrum-metodikken ved å holde scrum-møter som standup, sprintplanlegging, sprint retrospektiv, og jeg skjermer teamet fra utvendige forstyrrelser. Jeg er også testansvarlig og forvaltningsansvarlig. Den siste tiden har jeg også begynt å spesifisere oppgaver for mindre prosjekter. Arbeidsdagen går med til en fin blanding av utvikling, bistand i produksjon, kundemøter, og oppgaver forbundet med rollene som testleder og scrum master.

Ønske om å gjøre hverandre bedre

Jeg vil si at Netcompany skiller seg fra andre arbeidsplasser blant annet fordi vi har et stort ønske om å gjøre hverandre bedre. I motsetning til spisse albuer og konkurranse er man ivrig etter å hjelpe og har lyst til å dele sin kunnskap med kolleger. Det jeg setter mest pris på med Netcompany er nettopp det at vi har et stort ønske om å gjøre hverandre bedre, at vi har mye sosialt opplegg og at vi har et godt faglig opplegg med fagkvelder og faghelger.

Trygge omgivelser

Jeg føler jeg utvikler meg ved å få nye ansvarsområder under trygge omgivelser. I tillegg gjennom faggrupper vi har faste fagkvelder med, der vi får mulighet til å utforske og lære ny teknologi. Jeg har også dyktige kolleger på teamet som jeg lærer mye av.