Mini-intervju med Senior Konsulent Manveer Singh Pandher

Netcompany har vært med på å lage noen av de meste brukte publikumsappene og flere store enterprise-apper, inkludert Nabohjelp, KvoteAppen, Smittestopp, NRK-TV, YR og mange flere! 
Vi har hatt et mini-intervju med Senior Konsulent Manveer Singh Pandher hvor han forteller om hvordan det er å jobbe med mobilutvikling i Netcompany.

Hvorfor har du lyst å jobbe med mobilutvikling? 
Jeg fikk interesse av å jobbe med mobilutvikling etter å ha deltatt som frivillig på Tech-Konferanser under studie-tiden min. Jeg så at miljøet for mobil-utviklere ikke er så stort, og at jeg kunne lage ting jeg selv kunne bruke i hverdagen. 

Kan du fortelle om et av prosjektene du har vært med på?
Jeg har bistått i å arbeid på KvoteAppen. Applikasjonen brukes for brukere som reiser utenlands og ønsker å vite hvor mye alkohol og tobakk de kan ta med tilbake igjen til Norge uten å måtte betale moms. 

Foretrekker du native eller kryssplatform - og hvorfor foretrekker du den ene over den andre?
Jeg foretrekker Native på bakgrunn at man har mer kontroll over hver spesifikk applikasjon, litt mer insight i hva som skjer samt muligheten til å skrive kode i språkene jeg foretrekker. 

Hva er det som er morsomt å gå på jobb - og hvorfor?
 Netcompany er et selskap som gir deg frihet under ansvar. Du får muligheten til å utvikle deg innenfor retningen du ønsker karriereveien din skal gå, samt bli utfordret på det nivået du ønsker å bli utfordret. 

iOS eller Android?
iOS, selv om jeg personlig bruker Android.

Hva er utfordringene med mobilutvikling?
Ulike applikasjoner kan ha ulike krav til bruker-støtte helt fra at applikasjonen skal støtte ulike skriftstørrelser, til at applikasjonen skal fungere for blinde brukere.