Mats Rosbach

Mats Rosbach har en Master i Programmering og Nettverk fra Universitet i Oslo. Han startet i Netcompany etter endt utdannelse. Her forteller Mats om sin karrierevei i Netcompany og hvordan det er å jobbe som Senior Architect.

Jeg har ansvaret for at teamet mitt yter sitt beste


Mitt første prosjekt var hos Norsk Kulturråd, som var Netcompanys nye kunde, hvor oppdraget var å digitalisere saksbehandlingsprosessen. Jeg fikk tidlig forvaltningsansvaret der jeg fulgte opp den daglige driften av saksbehandlingssystemet (etter produksjonssetting). Etter et par år gikk jeg over til Norsk Forskningsråd i et vedlikeholdsprosjekt. Her fikk jeg etterhvert rollen som Scrum Master, og jeg fikk stadig flere arbeidsoppgaver hvor man skulle skreddersy løsninger med kunden. Høsten 2017 startet jeg hos Oslo kommune som arkitekt og teamleder. Jeg har det daglige ansvaret for å sørge for at teamet mitt yter sitt beste. Dette innebærer å spesifisere oppgaver i samarbeid med kunden, samt å sørge for at alle på teamet har oppgaver de finner interessante og som de kan lære av. Arkitektrollen innebærer at man har et overordnet blikk på hele systemet for å utvikle nye og bedre løsninger. Dette gjør at man har et langsiktig mål man kan jobbe mot.

Samfunnsnyttige prosjekter


Å være involvert i samfunnsnyttige prosjekter er motiverende fordi mitt arbeid bidrar til å løse utfordringer hos kunden som igjen bidrar til konkurransedyktighet og merverdi for samfunnet. Å jobbe i team gjør at man kan dra nytte av hverandres kompetanse for å løse komplekse utfordringer i hverdagen. Jeg mener at det først og fremst er gjennom diskusjoner med likesinnede at man utvikler seg faglig, og dette er noe man får muligheten til å gjøre hver dag når man jobber sammen med andre. Jeg synes det er spennende å få muligheten til å jobbe forskjellige steder, enten det er små private bedrifter eller store offentlige sektorer. Ingen kunder er like, og dermed jobber man med mange forskjellige utfordringer.