Kirstine Gyring

Kirstine skrev i studietiden sin bacheloroppgave i samarbeid med Netcompany, og jobber i dag som Senior Consultant hos oss. Kirstine har en rolle med både teknisk- og lederansvar, og hun er spesielt opptatt av at teamet hennes har det de trenger for å fungere optimalt. Under kan du lese mer om Kirstines karrierevei og hverdagen i Netcompany.

Spennende og allsidige oppgaver

Jeg arbeider nå på flere prosjekter for en av våre kunder i offentlig sektor, hvor jeg både er utvikler, teamleder og prosjektleder. Karriereveien min i Netcompany har frem til nå vært utrolig lærerik og åpen. På litt over et halvt år har jeg gått fra å være programmerer med rent tekniske oppgaver, til å gå inn i roller som scrum master og teamleder. I tillegg til dette er jeg prosjektleder for et av hovedprosjektene i Netcompany våren 2019. Jeg har på kort tid fått mange utfordringer og stor faglig utvikling, noe jeg er sikker på at karriereveien min videre kommer til å fortsette og by på.
 

Fokus på å dele kunnskap og bygge hverandre gode

Jeg setter stor pris på både det sosiale og det faglige i Netcompany. Man får muligheten til å få utfordringer her, med støtte fra et utrolig godt fagmiljø. Står man fast med noe eller det er noe som er vanskelig, finnes det alltid noen man kan spørre om hjelp. Folk her er veldig hjelpsomme, og det er fokus på å dele kunnskap og bygge hverandre gode. Jeg er en person som drives av å lære nye ting, og det gjør at jeg aktivt søker utfordringer og kunnskap for å utvikle meg. Jeg syns også det er viktig å bevege seg ut av ens komfortsone, og tar derfor på meg nye og ukjente arbeidsoppgaver.

Noe av det aller viktigste for meg, og som jeg setter mest pris på, er arbeidsmiljøet. Jeg syns arbeidsmiljøet i Netcompany er utrolig bra, og jeg har fått mange nye vennskap gjennom jobben. Her kan man være så sosial man egentlig vil, for eksempel ved å delta på matkvelder, kinoturer, sportsarrangement, lønningspils, vintertur til Hemsedal, spillkvelder og mye mer.

Det er også fokus på at ingen konsulenter skal arbeide alene på prosjekt, men at man sitter ute i team. Dette kombinert med muligheten man har for å utvikle seg selv vil jeg si skiller Netcompany fra andre arbeidsplasser.