Jannicke Gullvik Solgaard

 Jannicke jobber som designkonsulent i Netcompany, noe hun har gjort siden hun var nyutdannet i 2017. Hun jobber i krysningspunktet mellom UX- og tjenestedesign, noe som innebærer at hun både jobber holistisk med kartlegging av kundens tjenester og mål, og samtidig er involvert i spesifiseringen og utformingen av løsninger. Les mer om Jannicke og hennes hverdag som konsulent i Netcompany under. 

Hverdagen som designer
Arbeidshverdagen byr på mange spennende utfordringer og oppgaver, alt ettersom hvilken fase vi er i. Som designer jobber jeg tett med både kunden og brukerne av produktet eller tjenestene. Mitt fokus er å ha brukeren i sentrum, og jobber mye med å få innsikt i hvem brukerne er, deres behov og hvilke utfordringer som skal løses. En arbeidsdag kan for eksempel bestå av dybdeintervjuer, observasjoner eller brukertesting. Videre jobber jeg med idé- og konseptutvikling sammen med teamet og kunden. Det er viktig at løsningene er godt forankret i organisasjonen og i teamet slik at vi har samme forståelse for problemstillingene og jobber mot felles mål.

Variasjon og utfordringer
I den tiden jeg har vært ansatt hos Netcompany har jeg jobbet både i offentlig og privat sektor. Muligheten til å jobbe med forskjellige kunder og prosjekter gjør at man stadig møter nye utfordringer og får varierte arbeidsdager. Det er spennende å ta fatt på nye problemstillinger hos de ulike kundene og gjennom dette bygger man raskt verdifull erfaring og kompetanse. Jeg merker at den faglige utviklingen går raskt når man stadig får nye små og store utfordringer å bryne seg på. 

Tverrfaglig samarbeid og gode kollegaer 
Det jeg setter mest pris på i Netcompany er å kunne jobbe sammen med hyggelige og svært dyktige kollegaer, både fra mitt eget fagfelt men også på tvers av kompetanseområder. Å jobbe i tverrfaglige team gjør at vi hele tiden kan spille på hverandres kompetanse og samarbeide for å sikre helhetlige løsninger. I Netcompany er vi flinke til å se, og hjelpe hverandre fremover. Det er mye fokus på utvikling, og hvis man ønsker det får man raskt og tidlig ansvar. Når man har dyktige kollegaer rundt seg, som er opptatt av å støtte hverandre er dette den aller beste måten å lære og utvikle seg på.