Eirik Talberg

Eirik har en Bachelor i Informatikk fra UiO fra 2014. Etter noen års erfaring innen systemdrift og utvikling, søkte han seg i 2017 mot konsulentbransjen og begynte i Netcompany for en mer variert hverdag. Her kan du lese mer om hvordan han tar ansvar og hvordan han utvikler seg videre i Netcompany.

Jeg jobber hele tiden for at konsulentene på mitt team skal ha en spennende arbeidshverdag

På litt over ett år har jeg gått fra å være en ren systemutvikler til en teknisk leder med ansvar som nyter tillit hos kunden. Jeg jobber nå på en del prosjekter for en større kunde i offentlig sektor, hvor jeg er teamleder. Dette betyr at jeg både har leder- og teknisk ansvar og jeg jobber hele tiden for at konsulentene på mitt team skal ha en spennende arbeidshverdag som gir kunden nytteverdi. Jeg arbeider også veldig mye med arkitektur og overordnede prosesser, som gir meg muligheten til å ta del i samtalene om et lengre perspektiv og jeg kan være med på å forme den tekniske infrastrukturen vi ønsker å ha i fremtiden. 

Innsikt i kundens verden

Det er utrolig spennende å få innsikt i kundens verden. Alle kunder har sine unike problemer og løsninger, og jeg lærer alltid noe nytt når jeg tar tak i en ny kunde eller et nytt område. Det er definitivt en av de mest spennende sidene av det å være konsulent.

Rom til å vokse

Netcompany gir meg et stort rom for å vokse, både som person og karrieremessig. Jeg får mulighetene til å utfordre meg selv og jeg blir hele tiden oppmuntret til å bli bedre i det jeg gjør. I tillegg er det et fantastisk arbeidsmiljø hvor jeg har fått mange nye venner og gode bekjentskaper, gjennom et utall sosiale aktiviteter og arrangementer som kino, quiz, minigolf eller bowling. Jeg liker at Netcompany har et så stort fokus på at arbeidsmiljøet skal være trygt og bra for de som er der.