Karriereutvikling

I Netcompany er din utvikling like viktig for oss som for deg. Vi investerer i våre medarbeidere og sikrer at du utvikler deg i riktig retning. Vi tar ansvaret for din karriere, og vi vet at den beste måten å vokse skjer gjennom tillitt og ansvar fra første dag.

Netcompany Academy

Netcompany Academy er kjernen i vår karrieremodell. Her sikrer vi din utvikling ved å ha løpende kurs og seminarer igjennom din karriere. 

Mentor- og buddyordning 

For å sikre din utvikling har alle våre ansatte en personlig mentor. Mentor fokuserer på din utvikling og karriere, og vil følge deg igjennom din karriere. Sammen vil dere forme din utvikling! I tillegg vil du få tildelt en buddy som tar deg imot på prosjektet, og gir deg nødvendig informasjon og opplæring slik at du får en god start ute hos kunden. 

NC Update og konferanser

Vi møtes til NC Update hvert kvartal. I løpet av samlingen får vi oppdateringer fra ledelse, salg og sosialkomiteen. Vi deler også kunnskap og erfaringer fra prosjekter og fagarbeid, og kvelden avsluttes med felles middag. I tillegg tilbyr vi våre ansatte å reise på konferanse, enten i Norge eller utlandet, slik at man får videreutviklet sin kompetanse.

 

 

Teamarbeid 

I Netcompany har vi en tanke om at vi er sterkest sammen og vi gjør hverandre gode. Derfor er vi opptatt av å skape en sterk samarbeidskultur gjennom å jobbe i team. På denne måten kan vi levere de beste løsningene til våre kunder. Du vil alltid jobbe i team sammen med andre kollegaer fra Netcompany. Teamene er som oftest tverrfaglige og kan bestå av utviklere, designere, arkitekter og prosjektleder.