Karriereutvikling

I Netcompany er din utvikling like viktig for oss som for deg. Vi investerer i våre medarbeidere og sikrer at du utvikler deg i riktig retning. Vi tar ansvaret for din karriere, og vi vet at den beste måten å vokse skjer gjennom tillitt og ansvar fra første dag.

Netcompany Academy

Netcompany Academy er kjernen i vår karrieremodell. Her sikrer vi din utvikling ved å ha løpende kurs og seminarer igjennom din karriere. 

Mentor- og buddyordning 

For å sikre din utvikling har alle våre ansatte en personlig mentor. Mentor fokuserer på din utvikling og karriere, og vil følge deg igjennom din karriere. Sammen vil dere forme din utvikling! I tillegg vil du få tildelt en buddy som tar deg imot på prosjektet, og gir deg nødvendig informasjon og opplæring slik at du får en god start ute hos kunden. 

Fagsamling og konferanser

Vi møtes til fagsamling to ganger i året. I løpet av samlingen deler vi kunnskap og erfaringer fra prosjekter og fagarbeid, og på kvelden er det middag og festligheter. I tillegg tilbyr vi våre ansatte å reise på konferanse, enten i Norge eller utlandet, slik at man får videreutviklet sin kompetanse.

Netcompany Center of Excellence

Alle ansatte har muligheten til å utvikle seg gjennom våre faggrupper, og her finner du kollegaer som er like lidenskapelige som deg. Vi deler kunnskap og kompetanse, jobber med miniprosjekter, har faglige utfordringer og leker med ny teknologi. Fagarbeidet er organisert i flere Centers of Excellence (CoE). Dette er årets CoE grupper: 

 • Design og brukeropplevelse
 • Frontend og webutvikling
 • Funksjonell løsning
 • Kvalitetssikring og test
 • Maskinlæring
 • Mobil
 • Prosjekt- og teamledelse
 • Sikkerhet
 • Skytjenester
 • Språk og paradigmer
 • Systemarkitektur
 • Tjenestedesign 

Teamarbeid 

I Netcompany har vi en tanke om at vi er sterkest sammen og vi gjør hverandre gode. Derfor er vi opptatt av å skape en sterk samarbeidskultur gjennom å jobbe i team. På denne måten kan vi levere de beste løsningene til våre kunder. Du vil alltid jobbe i team sammen med andre kollegaer fra Netcompany. Teamene er som oftest tverrfaglige og kan bestå av utviklere, designere, arkitekter og prosjektleder.