Digitalisering av helsesektoren i Norge

De siste årene har Netcompany hatt et stort fokus på digitalisering av offentlig sektor. Gjennom å utvikle løsninger som for eksempel et medisinsk implantatregister, Sundhet.dk, Danmarks nye legemiddelregister eller Nederlands donorregister, er det opparbeidet uvurderlig kunnskap og erfaring.

Fra disse, og flere andre prosjekt, er denne erfaring, kunnskap, samt metodikk systematisk organisert inn i ett stort Govtech rammeverk. Dette arbeidet gir i dag gode resultater, og gjør at ethvert nytt prosjekt i offentlig sektor alltid starter på skuldrene av tidligere prosjekt – noe som sparer tid, penger og skaper en bedre løsning.

Govtech Framework akselererer digitaliseringen

Den siste tiden har Netcompany vunnet flere viktige oppdrag for offentlig sektor i Norge, inkludert utviklingen av ny Smittestopp applikasjon. Norgessjef i Netcompany, Geir Arne Olsen, trekker frem den systematiske opparbeidelsen av kunnskap, erfaringer og metoder fra mange offentlige leveranser i både Norge og utlandet, som helt sentralt for dagens forsprang.

"I stedet for å bygge tungrodde og begrensede løsninger, benytter vi oss av byggeklosser og erfaringer vi allerede har. Med utgangspunkt i det som brukes og virker fra før, kobler vi på nye systemer og tilpasser det effektivt til oppdragsgivers behov. I tillegg er det viktig for oss å overføre kompetansen vår til oppdragsgiver, slik at de selv kan ta ut det beste av sine egne løsninger."

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner, Netcompany Norge

Globale referanser innen helsesektoren

Smittestopp Danmark (les mer)

Medisinsk implantatregister (les mer)

Sundhed.dk (les mer)

Danmarks nye legemiddelregister (les mer)

Nederlands donorregister (les mer)

Og mange flere..

Udforsk Govtech Framework