Service

I et marked med større transparens rundt de tjenestene bedriftene tilbyr i forhold til konkurrentene, og der kundene i høyere grad forventer å kunne betjene seg selv, er det nødvendig å kunne tilby robuste digitale løsninger. Gode løsninger vil gjøre det mulig både å tiltrekke seg nye og å holde på eksisterende kunder, fordi en kan levere en unik kundeopplevelse som skaper mersalg og lojalitet.

Vi har jobbet med service på tvers av bransjer i mange år. Vi setter oss inn i kundenes situasjon, samtidig som vi forstår deres utfordringer som leverandør. Det gjør det mulig for oss å bygge et fundament for integrerte prosesser og IT-løsninger som gir en unik konkurransefordel i en sektor som er i rivende utvikling. 

Vi hjelper mange servicebedrifter med å binde den sentrale kundehåndteringen sammen med resten av virksomheten. Dette gjør at en får en bedre samlet kundeoversikt på tvers av alle avdelinger og prosesser.

Her bruker vi de to ledende CRM-systemene på markedet: Microsoft Dynamics CRM og Salesforce.com. Kundeoversikten bruker vi bl.a. til å skape personaliserte selvbetjeningstjenester, og til å sikre en relevant 1-til-1-dialog med kundene, med mål om å skape mersalg og høy kundelojalitet. Les mer: CRM og markedsføring.

 

Vil du vite mer?

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner Norway

geirao@netcompany.com