Energi og forsyning

Netcompany har hjulpet mange av de store energi- og forsyningsselskapene med store omstillinger og økt markedskonkurranse ved hjelp av integrerte og fleksible løsninger som binder hele virksomheten sammen med salg, service, markedsføring, produksjon og ERP på tvers av avdelinger og forretningsområder.

Våre forsyningskunder har de siste årene hatt stor suksess med å innføre CRM som et sentralt nav i sine løsninger, for på denne måten å sikre den nødvendige oversikten over kundene – de kan bruke dette til å utvikle bedre selvbetjenings- og markedsføringstjenester. Løsningene har vært preget av:

  • Fokus på kunden fremfor adressen/installasjonen
  • Høy grad av automatisering/selvbetjening – f.eks. ved kontrakthåndtering og flytting
  • Tett integrasjon med relevante delsystemer (oppgjør, web, elektronisk markedsføring)
  • Sakseffektivisering i kundeservice/callsenter
  • Betjening av kundene med et diversifisert produktutvalg


Vi har populære og gjennomtestede komponenter til integrasjon med SonWin og Sonlincs oppgjørssystem, som muliggjør en standardisert og fleksibel CRM-overbygning til oppgjørssystemet for kunder som ønsker å være mer markedsorientert.

Innen avfallshåndtering har vi en nøkkelferdig løsning som i dag brukes av et antall danske kommuner, og som er basert på Microsoft Dynamics CRM. Løsningen håndterer alle aspekter av avfallshåndteringen, fra avtaleinngåelse til tømming, og til sist oppgjør.

 

Vil du vite mer?

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner Norway

geirao@netcompany.com